Ngày 10/6, tại Kuala Lumpur (Malaysia), Diễn đàn châu Á Bác Ngao (BFA) đã chính thức thành lập một ủy ban chuyên gia về Năng lượng, Tài nguyên và Phát triển bền với mục đích tăng cường năng lực đối phó với những thách thức then chốt tại khu vực.

Theo Tân Hoa xã, Ủy ban chuyên gia BFA về Năng lượng, Tài nguyên và Phát triển bền vững có sự tham gia của 11 nước, bao gồm các chuyên gia hàng đầu của chính phủ, các ngành công nghiệp và giới học giả.

Nhiệm vụ của ủy ban là phân tích tình hình tài nguyên và năng lượng toàn cầu, xác định các thách thức, tìm kiếm giải pháp đổi mới châu Á và biến các giải pháp này thành hành động châu Á.

Sáng kiến trên được đưa ra tại Hội nghị Năng lượng, Tài nguyên và Phát triển bền vững do BFA phối hợp với Viện quản lý và chiến lược châu Á (ASLI) tổ chức trong hai ngày 10-11/6 tại Kuala Lumpur.

Đây là một trong 2 hội nghị chính của BFA, bên cạnh hội nghị thường niên diễn ra tại Hải Nam (Trung Quốc), nhằm tìm kiếm các giải pháp sử dụng năng lượng và tài nguyên một cách bền vững hơn./.