Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Diễn đàn Kinh tế Mùa Thu năm 2015 với chủ đề “Kinh tế Việt Nam - Hội nhập và phát triển bền vững” sẽ diễn ra ngày 27/8 tại Thanh Hóa.

Diễn đàn do Ủy ban Kinh tế của Quốc hội chủ trì, phối hợp với Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội, Viện Hàn lâm Khoa học xã hội Việt Nam, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Tỉnh ủy Thanh Hóa tổ chức.

Thông tin về diễn đàn với các cơ quan báo chí sáng 20/8, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Nguyễn Văn Phúc nhấn mạnh tới 2 mục đích mà Diễn đàn hướng tới, đó là chuẩn bị nội dung cho báo cáo giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tại phiên họp tháng 9/2015 về đánh giá kết quả quá trình hội nhập kinh tế quốc tế từ khi Việt Nam là thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO); đánh giá kết quả quá trình hội nhập kinh tế quốc tế từ khi Việt Nam là thành viên Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) cũng như các cam kết song phương, đa phương mà Việt Nam đã và sẽ tham gia.

Diễn đàn lần này dự kiến sẽ có 2 bài trình bày mang tính chất đề dẫn: “Tổng quan tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, đặc biệt là những cam kết trong WTO và tác động đến phát triển kinh tế - xã hội nước ta” và “Hội nhập kinh tế quốc tế của Việt Nam - cơ hội hướng tới mô hình tăng trưởng bao trùm, toàn diện hơn” của Bộ Công thương và Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam.

Trên cơ sở đó, các đại biểu là các chuyên gia, nhà nghiên cứu, khoa học, các tổ chức quốc tế… sẽ chia sẻ, thảo luận để làm sáng tỏ những nội dung mà Diễn đàn hướng tới.

Từ năm 2012, Diễn đàn Kinh tế tổ chức định kỳ 1 năm 2 lần vào mùa xuân và mùa thu. Đây là diễn đàn cuối cùng được tổ chức trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa 13./.