Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Doãn Tấn/TTXVN)

Làm thế nào để việc đổi mới và cải cách khu vực công hiệu quả bởi sự quản lý Chính phủ luôn khác nhau giữa các quốc gia. Đây là một trong những vấn đề được đặt ra tại Diễn đàn Quản trị công châu Á lần thứ hai về đổi mới khu vực công với chủ đề “Thúc đẩy khả năng thay đổi và đổi mới trong Chính phủ.”

Diễn đàn do Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD), Học viện Chính trị khu vực 1, Trung tâm chính sách công OECD-Hàn Quốc, Viện Hành chính công Hàn Quốc phối hợp tổ chức ngày 9/9, tại Hà Nội.

Diễn đàn là không gian để các nhà khoa học, những nhà quản lý, hoạch định chính sách thảo luận, sẻ chia những vấn đề liên quan đến lĩnh vực hành chính công; cơ hội đổi mới hành chính công tại khu vực OECD nói riêng và châu Á nói chung; các thách thức đổi mới công tác cải cách hành chính công trong tương lai; hợp tác công tư trong bối cảnh cải cách khu vực công...

Những ý tưởng sáng kiến tại Diễn đàn sẽ góp phần vào việc thúc đẩy hợp tác phát triển giữa hai nước Việt Nam và Hàn Quốc; giúp Việt Nam có thêm những bài học kinh nghiệm trong thực thi các kế hoạch và giải pháp cải cách hành chính công.

Với sáu phiên làm việc, các đại biểu dự diễn đàn đã nghe, thảo luận về những nỗ lực phối hợp cải cách trong OECD và các nước Đông Nam Á, nhìn nhận về trách nhiệm việc phân công và khớp nối trong cải cách; những đổi mới của Chính phủ Hàn Quốc, điển hình là sáng kiến Chính phủ 3.0 của Hàn Quốc.

Diễn đàn dành thời gian xem xét ba khía cạnh của quản trị đổi mới gần đây tại Việt Nam: đổi mới trong thủ tục hành chính công hiện nay; các khả năng tăng cường công tác hoạch định chính sách và luật pháp vì phát triển bền vững; những ứng dụng chính phủ điện tử trong lĩnh vực công, đặc biệt là để đạt được tính minh bạch hơn và trách nhiệm giải trình.

Đồng thời, Diễn đàn tập trung chia sẻ kinh nghiệm trong việc tiếp cận quốc gia nhằm tổ chức, quản lý lực lượng lao động khu vực công để tạo ra bối cảnh đổi mới trong khu vực công. Đội ngũ công chức và lao động khu vực công được xác định là trung tâm của mọi hoạt động trong quá trình đổi mới, do đó, việc quản lý và phát triển lực lượng lao động trong chính phủ là điều kiện cơ bản nhằm xây dựng năng lực phục vụ đổi mới...

Diễn đàn làm việc đến hết ngày 10/9. Trong ngày làm việc thứ hai, Diễn đàn sẽ tập trung nghiên cứu về việc tiếp nhận, xử lý, chia sẻ thông tin bên ngoài của mỗi tổ chức để tìm hiểu về nhu cầu, mong muốn của người dân; xem xét lại các quy định về quy trình và dịch vụ có thể được sử dụng như một đòn bẩy để thay đổi khả năng sáng tạo của các tổ chức khu vực công./.