Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Công ty cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn đưa hơn 8,6 triệu cổ phiếu (mã BPK), tổng giá trị đạt hơn 86 tỷ đồng, lên giao giao dịch trên sàn UpCoM của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, ngày 20/11, với giá tham chiếu 10.000 đồng/cổ phiếu.

[Vietcombank bán hết cổ phần tại hai công ty thu về 279,5 tỷ đồng]


Công ty Cổ phần Điện lực Dầu khí Bắc Kạn thành lập ngày 16/12/2009, vốn điều lệ là 50 tỷ đồng.

Năm 2010, Công ty này sáp nhập với Công ty cổ phần Thủy điện Nậm Cắt, thực hiện các hoạt động thi công, phát điện, vận hành Công trình Nhà máy thủy điện Nậm Cắt.

Năm 2016, Công ty Điện lực Dầu khí Bắc Kạn tăng với vốn điều lệ lên 85,236 tỷ đồng, đến tháng 9/2017, Công ty được Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận trở thành công ty đại chúng./.