Điện lực Khe Sanh phục hồi đường điện cho bà con thôn Cát, thôn Trĩa

Sáng 4/12 Điện lực Khe Sanh đã huy động 30 nhân lực vào trong 2 thôn Cát, Trĩa (Hướng Sơn, Hướng Hóa, Quảng Trị) để phục hồi nguồn điện cho đồng bào nơi đây..
(Vietnam+)