40 năm sau ngày thống nhất, vượt lên những khó khăn, thách thức trong công cuộc xây dựng và kiến thiết quê hương, cùng với đồng bào các dân tộc anh em trong tỉnh Ninh Thuận, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố Phan Rang - Tháp Chàm đã nỗ lực vươn lên, phát huy lợi thế về điều kiện và tiềm năng tự nhiên để khẳng định vai trò quan trọng trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh Ninh Thuận.

Đến nay thu nhập bình quân đầu người/năm của thành phố gấp 1,45 lần so với cả nước; mức tăng trưởng kinh tế trung bình giai đoạn 2012-2014 đạt 14,59%/năm; cơ cấu kinh tế công nghiệp - dịch vụ tăng dần tỷ trọng; cơ sở hạ tầng đô thị từng bước được đầu tư xây dựng đồng bộ, hiện đại hướng tới tiêu chí “Sáng- xanh- sạch- đẹp- trật tự- an toàn và phát triển bền vững.”

Một góc thành phố Phan Rang - Tháp Chàm nhìn từ trên cao
Một góc thành phố Phan Rang - Tháp Chàm
Một góc thành phố Phan Rang - Tháp Chàm
Bảo tàng thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận
Quảng trường 16/4 thành phố Phan Rang - Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận