Nhân dịp Hội nghị đại biểu toàn quốc lần thứ 4 Đảng Lao động Triều Tiên suy tôn ông Kim Jong-Il làm Tổng Bí thư vĩnh viễn và bầu ông Kim Jong-un làm Bí thư Thứ nhất Đảng Lao động Triều Tiên (WPK), Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã gửi điện mừng tới ông Kim Jong-un.

Ông Kim Jong-un được bầu làm Bí thư Thứ nhất Đảng Lao động Triều Tiên ngày 11/4 vừa qua, tại Hội nghị đại biểu toàn quốc lần thứ 4 Đảng Lao động Triều Tiên.

Bí thư Thứ nhất Đảng Lao động Triều Tiên là chức vụ mới cho nhà lãnh đạo tối cao của đảng này. Theo điều lệ Đảng Lao động Triều Tiên (sửa đổi), "chức vụ mới Bí thư Thứ nhất của WPK sẽ được tạo ra. Người giữ chức vụ này sẽ đại diện và dẫn dắt toàn đảng với tư cách là lãnh đạo của đảng, đồng thời hiện thực hóa các tư tưởng và đường lối của ông Kim Nhật Thành và Kim Jong-Il".

Cũng tại hội nghị đại biểu toàn quốc lần thứ 4, ngày 12/4, Đảng Lao động Triều Tiên đã bầu ông Kim Jong-un làm Chủ tịch Quân ủy Trung ương./.

(TTXVN)