Dien mung Dai hoi dai bieu toan quoc lan thu XII cua Dang hinh anh 1Lễ khai mạc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam. (Nguồn: TTXVN)

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam diễn ra vừa qua đã nhận được hàng trăm Điện mừng từ các đảng, các tổ chức, bạn bè quốc tế trên thế giới và các cơ quan Đại diện ngoại giao tại Hà Nội.

Đây là nguồn cổ vũ, động viên to lớn đối với Đại hội, đồng thời là biểu hiện sinh động của mối quan hệ ngày càng sâu sắc giữa Đảng Cộng sản Việt Nam với các chính đảng, tổ chức và bạn bè quốc tế.

TTXVN trân trọng giới thiệu nội dung một số Điện chúc mừng:

Tình hữu nghị Lào-Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững

Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào viết: “Nhân dịp Đảng Cộng sản Việt Nam quang vinh tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII, thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Đảng, toàn thể đảng viên Đảng Nhân dân Cách mạng Lào và nhân dân các dân tộc Lào, chúng tôi xin gửi đến Đại hội và qua Đại hội gửi đến toàn thể đảng viên và nhân dân Việt Nam những tình cảm đồng chí anh em thân thiết và lời chúc mừng nồng nhiệt nhất.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam là sự kiện chính trị trọng đại của Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam, đồng thời là dịp khẳng định những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử, đặc biệt là thắng lợi toàn diện của nhân dân Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước theo đường lối đổi mới của Đảng và trong việc thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, đã làm cho uy tín và vị thế của Đảng Cộng sản Việt Nam và nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam không ngừng được nâng cao ở khu vực và trên trường quốc tế.

Chúng tôi hết sức tự hào nhận thấy truyền thống tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện giữa Lào-Việt Nam do Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, Chủ tịch Kaysone Phomvihane, Chủ tịch Souphanouvong kính yêu và các thế hệ lãnh đạo của hai nước gây dựng, dày công vun đắp trong suốt thời gian qua, tiếp tục được giữ gìn và không ngừng phát triển, trở thành tài sản vô giá, là quy luật tồn tại và phát triển của hai dân tộc và là một trong những nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng hai nước chúng ta.

Nhân dịp trọng đại này, một lần nữa chúng tôi xin bày tỏ lòng biết ơn chân thành và sâu sắc tới Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam anh em trong bất kỳ hoàn cảnh nào cũng luôn dành sự ủng hộ, giúp đỡ to lớn, quý báu, kịp thời và có hiệu quả đối với sự nghiệp cách mạng của nhân dân Lào. Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ cùng với Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam giữ gìn và vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp ngày càng phát triển, đơm hoa kết trái, vì lợi ích của nhân dân hai nước, cũng như vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Chúng tôi tin tưởng chắc chắn rằng, kế tục sự nghiệp cách mạng của Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại và dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam anh em sẽ tiếp tục giành được nhiều thắng lợi và thành tựu mới, to lớn hơn nữa, sớm đưa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại.

Chúc Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII Đảng Cộng sản Việt Nam thành công tốt đẹp. Chúc mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, tình đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai Nhà nước và Nhân dân hai nước Lào-Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.”

Thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Việt Nam bước vào một giai đoạn mới

Điện mừng của Đảng Cộng sản Trung Quốc viết: “Nhân dịp khai mạc trọng thể Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, thay mặt Đảng Cộng sản Trung Quốc và nhân dân Trung Quốc, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc xin gửi tới Đại hội lời chúc mừng nồng nhiệt. Đồng thời, qua Đại hội, chúng tôi xin gửi tới toàn thể đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam và toàn thể nhân dân Việt Nam những tình cảm chân thành. Đảng Cộng sản Việt Nam là hạt nhân lãnh đạo của sự nghiệp xã hội chủ nghĩa và đổi mới của Việt Nam.

85 năm kể từ khi thành lập đến nay, Đảng Cộng sản Việt Nam luôn luôn lấy chủ nghĩa Marx-Lenin, tư tưởng Hồ Chí Minh làm nền tảng tư tưởng và kim chỉ nam hành động, lãnh đạo nhân dân Việt Nam thực hiện giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước, đồng thời giành được những thành tựu to lớn trong sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội phù hợp với tình hình đất nước Việt Nam.

Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam là Đại hội quan trọng diễn ra trong giai đoạn sự nghiệp đổi mới của Việt Nam bước vào thời kỳ then chốt; là sự kiện trọng đại trong đời sống chính trị của Đảng và nhân dân Việt Nam, có ảnh hưởng quan trọng, lâu dài đến sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội và đổi mới của Việt Nam trong giai đoạn tới.

Chúng tôi xin chân thành chúc mừng và tin tưởng rằng, dưới sự lãnh đạo kiên cường của Đảng Cộng sản Việt Nam, Đại hội này sẽ là Đại hội kế thừa quá khứ, mở ra tương lai, đoàn kết thắng lợi; nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện thuận lợi các mục tiêu đã đề ra, xây dựng Việt Nam trở thành nước xã hội chủ nghĩa dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Tình hữu nghị truyền thống Trung Quốc-Việt Nam do Chủ tịch Mao Trạch Đông, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng các bậc cách mạng tiền bối hai Đảng, hai nước đích thân gây dựng, là tài sản quý báu chung của hai Đảng, hai nước và nhân dân hai nước.

Những năm gần đây, dưới sự nỗ lực chung của hai bên, quan hệ hai Đảng, hai nước Trung Quốc-Việt Nam không ngừng được củng cố và phát triển, góp phần quan trọng vào sự nghiệp xã hội chủ nghĩa của hai nước.

Đảng và Chính phủ Trung Quốc hết sức coi trọng phát triển quan hệ Trung Quốc-Việt Nam, sẵn sàng cùng Việt Nam thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện Trung Quốc-Việt Nam bước vào một giai đoạn mới.”

Tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác Campuchia-Việt Nam phát triển vững chắc, ổn định lâu dài

Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia viết: “Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia xin gửi tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam những lời chúc mừng nồng nhiệt nhất nhân dịp Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Đảng Nhân dân Campuchia vui mừng nhận thấy trong 30 năm tiến hành đổi mới, nhất là 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XI, Đảng Cộng sản Việt Nam, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã giành được nhiều thắng lợi vẻ vang, có ý nghĩa to lớn, đất nước Việt Nam phát triển toàn diện, đời sống của nhân dân ngày càng cải thiện, uy tín và vị thế của Việt Nam không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế.

Đảng Nhân dân Campuchia bày tỏ khâm phục và đánh giá cao nội dung chủ đề của Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, phản ánh rõ mục tiêu, ý chí kiên cường và quyết tâm xây dựng, tăng cường sức mạnh của một Đảng chân chính để giữ vai trò nòng cốt trong việc đề cao dân chủ xã hội chủ nghĩa, thúc đẩy chính sách đổi mới toàn diện, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, bảo đảm môi trường hòa bình, làm nền tảng trong công cuộc xây dựng đất nước Việt Nam thành một nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Đảng Nhân dân Campuchia xin nhiệt liệt chúc mừng những thắng lợi mà Đảng Cộng sản Việt Nam đã đạt được trong việc thực hiện đường lối đổi mới trong thời gian qua.

Nhân dịp trọng đại này, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia xin gửi tới Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam những lời chúc mừng tốt đẹp nhất, chúc Đại hội thành công tốt đẹp; chúc Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam tiếp tục giành được nhiều thành tựu mới to lớn hơn nữa trong việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam, phấn đấu sớm đưa nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam cơ bản trở thành nước công nghiệp theo hướng hiện đại. Chúc tình đoàn kết, quan hệ hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa hai Đảng, hai Chính phủ và nhân dân hai nước chúng ta phát triển vững chắc và ổn định lâu dài.”

Việt Nam luôn giữ vị trí nổi bật trong tình cảm hữu nghị, yêu mến của Cuba

Điện mừng của Đảng Cộng sản Cuba viết: "Chúng tôi rất vinh dự gửi tới các đồng chí Điện mừng nhân dịp Đại hội XII của Đảng Cộng sản Việt Nam được tổ chức.

Nhân dịp này, một lần nữa chúng tôi xin gửi lời cảm ơn tới các đồng chí lãnh đạo, tới các đồng chí đảng viên cộng sản và tới nhân dân Việt Nam cao thượng, cần cù, vì tình đoàn kết trước sau như một với Cách mạng Cuba.

Việt Nam luôn luôn giữ vị trí nổi bật trong quan hệ song phương, trong tình cảm hữu nghị, yêu mến của Cuba và Cuba luôn biết ơn Việt Nam. Đảng Cộng sản Cuba luôn ngưỡng mộ những thành tựu trên các lĩnh vực quân sự, chính trị, kinh tế và ngoại giao của Đảng Cộng sản Việt Nam, tổ chức chính trị do Chủ tịch Hồ Chí Minh sáng lập đã lãnh đạo nhân dân Việt Nam đi từ thắng lợi này đến thắng lợi khác.

Chúng tôi cũng đã học được từ các đồng chí những kinh nghiệm, sự ngoan cường, sự táo bạo để đối phó với những thách thức, khó khăn. Ngày nay, nhân dân hai nước chúng ta đang phải đương đầu với những thách thức chung của khủng hoảng kinh tế thế giới; những nguy cơ và hiểm họa cho hòa bình; những tác động của thảm họa thiên nhiên, những thiệt hại gây ra cho môi trường.

Bên cạnh đó, chúng ta cũng đang ở trong một thế giới đầy biến động và bất công với những hiểm họa mới của các cuộc chiến tranh vì lợi ích của đế quốc, ngày càng gây ra nhiều bất bình đẳng, bất công và áp bức, nguồn gốc của tất cả những thảm họa đang ảnh hưởng tới đa số các dân tộc trên thế giới.

Đảng Cộng sản Cuba cũng như Đảng Cộng sản Việt Nam đều đang tiến hành công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội và phát triển các mô hình kinh tế đặc trưng ở mỗi nước với mục tiêu hướng tới sự bền vững, thịnh vượng theo kinh nghiệm của mỗi quốc gia.

Chúng ta luôn gắn với những nguyên tắc của chủ nghĩa Marx-Lenin và tư tưởng các nhà lãnh tụ của mỗi đảng; với hợp tác quốc tế nhằm thúc đẩy phát triển kinh tế, công nghệ, phẩm giá, đoàn kết nhân văn và công bằng xã hội. Chúng ta hãy tiếp tục xây dựng con đường vinh quang của mối quan hệ song phương lịch sử và mẫu mực, vì tình hữu nghị giữa hai đảng và sự phồn vinh của nhân dân hai nước Cuba-Việt Nam”./.
(TTXVN/Vietnam+)