Nhân dịp kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Đảng Nhân dân Campuchia (28/6/1951-28/6/2016), Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã gửi Điện mừng tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia.

Nội dung bức Điện có đoạn viết:

Trong 65 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Campuchia, nhân dân Campuchia đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thử thách, giành được những thắng lợi vẻ vang trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, cứu nhân dân và đất nước Campuchia thoát khỏi thảm họa diệt chủng và hồi sinh đất nước, thực hiện thắng lợi đường lối hòa bình, hòa hợp dân tộc, giữ vững vai trò nòng cốt trong tiến trình xây dựng và phát triển đất nước Campuchia ngày càng phồn vinh, vị thế của Campuchia không ngừng được nâng cao trên trường quốc tế.

Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu to lớn và quan trọng trên tất cả các lĩnh vực đối nội và đối ngoại mà Đảng Nhân dân Campuchia và nhân dân Campuchia đã giành được trong thời gian qua.

Đảng Cộng sản Việt Nam và nhân dân Việt Nam hết sức vui mừng về mối quan hệ láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài giữa Việt Nam và Campuchia ngày càng phát triển đi vào chiều sâu, mang lại lợi ích thiết thực cho nhân dân hai nước, góp phần tích cực vào việc giữ vững hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới./.