Hội nghị toàn thể lần thứ 5 Ban chấp hành Trung ương khóa 18 Đảng Cộng sản Trung Quốc. (Ảnh: THX/TTXVN)

Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam đã gửi Điện mừng tới Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc.

Điện mừng này được gửi đi nhân dịp kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Trung Quốc (01/7/1921-01/7/2016). /.