Dieu dong, phe chuan nhan su Hoi dong Dan toc va Uy ban Tu phap hinh anh 1Một phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV đã ban hành Nghị quyết số 678/NQ-UBTVQH14 điều động, phê chuẩn Ủy viên chuyên trách Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIV và Nghị quyết số 679/NQ-UBTVQH14 phê chuẩn Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XIV.

Nghị quyết số 678 nêu điều động bà Leo Thị Lịch, Tỉnh ủy viên tỉnh Bắc Giang, đại biểu Quốc hội khóa XIV về nhận công tác tại Hội đồng Dân tộc của Quốc hội và phê chuẩn giữ chức vụ Ủy viên chuyên trách Hội đồng Dân tộc của Quốc hội khóa XIV, kể từ ngày 15/4/2019.

[Bế mạc Phiên họp thứ 33 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội]

Nghị quyết số 679 nêu phê chuẩn ông Hoàng Văn Liên, Ủy viên Thường trực Ủy ban Tư pháp, đại biểu Quốc hội khóa XIV giữ chức vụ Phó Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội khóa XIV, kể từ ngày 15/4/2019./.

(TTXVN/Vietnam+)