Dieu kien de du thao hien phap Thai Lan vuot qua trung cau y dan hinh anh 1Một phiên họp của Hội đồng lập pháp quốc gia Thái Lan. (Nguồn: THX/TTXVN)

Hội đồng Lập pháp quốc gia Thái Lan (NLA) tối 10/3 đã thông qua một điều khoản sửa đổi của hiến pháp lâm thời hiện hành, theo đó dự thảo hiến pháp mới sẽ chỉ cần đa số phiếu là có thể vượt qua được cuộc trưng cầu ý dân vào ngày 31/7 tới.

Đề xuất sửa đổi này do Nội các Thái Lan và Hội đồng Quốc gia vì Hòa bình và Trật tự (NCPO) đưa ra với tỷ lệ phiếu là 190/190 phiếu thuận.

Điều khoản sửa đổi này cũng chấm dứt sự mập mờ rằng liệu kết quả của cuộc trưng cầu ý dân về dự thảo hiến pháp mới có thể dựa vào quyết định của đa số người dân đủ tư cách bỏ phiếu hay không.

Theo điều khoản sửa đổi, tuổi công dân tối thiểu tham gia trưng cầu ý dân là 18 tuổi vào ngày trưng cầu. Điều khoản cũng không yêu cầu các văn bản dự thảo hiến pháp phải được giới thiệu đến 80% người dân trước cuộc trưng cầu, nhưng cho phép Ủy ban Bầu cử (EC) đưa ra cách thức khác để quảng bá dự thảo hiến pháp.

Mặt khác NLA cũng có thể đưa thêm các câu hỏi cho cử tri trong cuộc trưng cầu ý dân về hiến pháp, tuy nhiên việc này phải được thực hiện sau khi có tham khảo ý kiến của Hội đồng Chỉ đạo Cải cách quốc gia./.
(Vietnam+)