Ông Phạm Văn Linh - Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương tuyên bố chính thức phát động giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần 2. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo Điều lệ Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ hai năm 2015,các tác phẩm báo chí bằng tiếng Việt và tiếng nước ngoài dành cho công chúng là người nước ngoài hoặc người Việt Nam ở nước ngoài, được đăng tải trên các phương tiện thông tin đại chúng Việt Nam do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp phép hoặc trên báo chí nước ngoài, trong thời gian quy định từ ngày ​1/1 đến hết ngày 31/12.

Tác phẩm báo chí phải đảm bảo tính chân thực, thông tin chính xác, có tính thuyết phục cao, có sức lan tỏa trong nước và quốc tế, được dư luận đánh giá cao; phục vụ tốt nội dung thông tin, tuyên truyền đối ngoại của Việt Nam như có tác dụng tích cực trong việc quảng bá hình ảnh quốc gia, đất nước, văn hóa, lịch sử con người Việt Nam, thành tựu của công cuộc đổi mới, góp phần xây dựng hình ảnh Việt Nam hòa bình, ổn định, phát triển, giàu tiềm năng, tích cực hội nhập quốc tế; Thông tin chính xác, kịp thời, sinh động về tình hình trong nước, về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quan điểm và lập trường của Việt Nam về các vấn đề quốc tế và khu vực; tranh thủ sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng quốc tế đối với Việt Nam, tạo thuận lợi cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Bên cạnh đó, còn góp phần đấu tranh phản bác kịp thời những thông tin bịa đặt, xuyên tạc về Việt Nam, đặc biệt là đối với các vấn đề quan trọng, nhạy cảm, mới nảy sinh, được dư luận trong nước và quốc tế quan tâm, như chủ quyền biển, đảo, biên giới, lãnh thổ, dân tộc, tôn giáo, dân chủ, nhân quyền…qua đó góp phần kịp thời định hướng dư luận, hạn chế tác động tiêu cực của những thông tin sai sự thật, luận điệu sai trái của các thế lực xấu; Khẳng định người Việt Nam ở nước ngoài là bộ phận không tách rời và là một nguồn lực của cộng đồng dân tộc Việt Nam, là nhân tố quan trọng góp phần tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nước ta với các nước; Giúp cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài hiểu sâu sắc về tình hình đất nước, huy động sự đồng tình, ủng hộ của cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài và người nước ngoài đối với việc tăng cường quan hệ hợp tác, hữu nghị giữa nước ta với các nước, góp phần xây dựng và phát triển đất nước bền vững.

Tác phẩm dự giải phải kèm theo bản giới thiệu khái quát bằng tiếng Việt, gồm nội dung chính, hoàn cảnh sáng tác, nêu bật tính phát hiện, sức lan tỏa, hấp dẫn...

Đối với báo in, mỗi tác phẩm là một tin hoặc một loạt tin (không quá 5 tin), một bài hoặc một loạt bài (không quá 5 kỳ) của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài. Không xét loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng báo khác nhau. Các tác phẩm bằng tiếng nước ngoài không phải dịch ra tiếng Việt.

Đối với phát thanh, mỗi tác phẩm là một hoặc một loạt tin (không quá 5 tin), một hoặc một loạt phóng sự (không quá 5 phóng sự), một hoặc một loạt chương trình (không quá 05 chương trình) về cùng một sự kiện, chủ đề, phát một kỳ hoặc nhiều kỳ. Tác phẩm phải thể hiện được đặc trưng của báo phát thanh là âm thanh rõ ràng, tiếng nói nhân vật, tiếng động, âm nhạc bảo đảm chất lượng, hấp dẫn.

Ở thể loại truyền hình, mỗi tác phẩm là một hoặc một loạt tin (không quá 5 tin), một hoặc một loạt phóng sự (không quá 5 phóng sự), một hoặc một loạt chương trình (không quá 05 chương trình) về cùng một sự kiện, chủ đề. Thể hiện được đặc trưng của báo hình là hình ảnh động. Kỹ thuật hình ảnh, âm thanh phải đạt yêu cầu chất lượng, hấp dẫn. Những tác phẩm bằng tiếng nước ngoài phải có phụ đề bằng tiếng Việt.

Trong khi đó, đối với các tác phẩm báo điện tử, tác phẩm tham dự giải phải là tác phẩm sáng tạo lần đầu, thực hiện riêng cho báo điện tử; không xét những tác phẩm lấy từ báo in; thể hiện được đặc trưng của báo điện tử, bao gồm cả các sản phẩm đa phương tiện.

Mỗi tác phẩm là một tin hoặc một loạt tin (không quá 5 tin), một bài hoặc một loạt bài (không quá 5 kỳ) dưới hình thức thông tin văn bản, âm thanh, hình ảnh hoặc đa phương tiện, của cùng tác giả hoặc nhóm tác giả cùng đứng tên, về cùng một sự kiện, cùng một đề tài. Không xét loạt bài ghép từ những bài độc lập của các tác giả đứng tên riêng lẻ ở các thời điểm đăng tải khác nhau. Các tác phẩm bằng tiếng nước ngoài không phải dịch ra tiếng Việt.

Ở thể loại cuối cùng là ảnh báo chí, đối với nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh về một nội dung đăng báo có nhiều ảnh, chỉ tuyển chọn mỗi nhóm ảnh hoặc phóng sự ảnh không quá 10 ảnh, đăng trên cùng một số báo hoặc cùng thời điểm xuất bản (đối với báo điện tử). Không xét ảnh ghép, ảnh xử lý bằng vi tính, ảnh phong cảnh.

Theo quy định về tác giả, tác giả phải là cá nhân tác giả hoặc nhóm tác giả, hoặc tập thể tác giả trong và ngoài nước. Các tác phẩm báo chí đã được giải thưởng tại các cuộc thi khác ở Trung ương và địa phương vẫn được quyền dự thi “Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ hai năm 2015 (lĩnh vực báo chí)” nhưng phải ghi rõ mức giải (đã đoạt được) cùng thông tin về đơn vị tổ chức, thời gian diễn ra cuộc thi. Không có tranh chấp về quyền tác giả kể từ thời điểm được công bố.

Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ hai năm 2015 (lĩnh vực báo chí) gồm các giải chính thức được trao cho các tác phẩm thuộc 5 loại hình báo chí: Báo in, Phát thanh, Truyền hình, Báo điện tử và Ảnh báo chí. Mỗi loại hình bao gồm giải ​nhất, ​giải nhì, giải ba và ​giải khuyến khích.

Bên cạnh đó còn một số giải phụ do Hội đồng Giải thưởng xem xét, quyết định. Lễ công bố và trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ hai năm 2015 (lĩnh vực báo chí) được tổ chức vào tháng 5/2016./.