Để bảo vệ quyền lợi chính đáng của khách hàng, Cục Quản lý Cạnh tranh (Bộ Công Thương) đã chính thức quyết định điều tra vụ việc 16 doanh nghiệp thống nhất phí bảo hiểm. Cơ quan này cho rằng việc làm của các doanh nghiệp này có dấu hiệu vi phạm Luật Cạnh tranh.

Theo Cục Quản lý Cạnh tranh, việc tăng phí đối với các doanh nghiệp là điều đương nhiên nhưng đó phải là chính sách riêng của từng doanh nghiệp để đảm bảo yếu tố cạnh tranh của thị trường. Tuy nhiên các doanh nghiệp cùng áp dụng một mức phí thống nhất khiến khách hàng không có sự lựa chọn gây thiệt hại cho người mua bảo hiểm.

Bên cạnh đó, mức phí bảo hiểm dù cao đến mấy, doanh nghiệp kinh doanh vận tải cũng phải mua nếu không mua bảo hiểm vật chất xe ôtô thì ngân hàng không cho vay vốn. Vì thế, thỏa thuận vừa qua của các doanh nghiệp bảo hiểm là một hình thức liên kết thao túng thị trường, làm méo mó quy luật cạnh tranh lành mạnh của nền kinh tế.

Quyết định của Cục Quản lý Cạnh tranh cho thấy các doanh nghiệp này đều bị điều tra về những vi phạm liên quan đến hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh quy định tại Điều 8 của Luật Cạnh tranh quy định chi tiết các thỏa thuận hạn chế cạnh tranh gồm thoả thuận ấn định giá hàng hoá, dịch vụ một cách trực tiếp hoặc gián tiếp; thoả thuận ngăn cản, kìm hãm, không cho doanh nghiệp khác tham gia thị trường hoặc phát triển kinh doanh; thoả thuận loại bỏ khỏi thị trường những doanh nghiệp không phải là các bên của thoả thuận.

Cục Quản lý Cạnh tranh cho biết đối tượng bị điều tra là các doanh nghiệp bảo hiểm đã ký thỏa thuận hợp tác trong các lĩnh vực bảo hiểm tàu biểu, hàng hóa, xe cơ giới... Cũng theo Cục Quản lý Cạnh tranh, các doanh nghiệp vi phạm Luật Cạnh tranh, sẽ bị xử lý theo quy định.

Quyết định xử phạt sẽ do Hội đồng Xử lý cạnh tranh đưa ra xem xét, thông qua phiên điều trần và quyết định; trong đó mức phạt tối đa đối với hành vi thỏa thuận hạn chế cạnh tranh là 10% tổng doanh thu của doanh nghiệp trong năm tài chính trước khi vi phạm./.

(TTXVN/Vietnam+)