Ảnh chỉ có tính minh họa. (Ảnh: Hoàng Hùng/TTXVN)

Ông Trần Kỳ Hình, Cục trưởng Cục Đăng kiểm Việt Nam vừa có quyết định đình chỉ toàn bộ hoạt động kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới của một trung tâm đăng kiểm tại Gia Lai trong thời gian một tháng, bắt đầu từ ngày 3/10.

Lý do trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 8103D (Gia Lai) bị đình chỉ một tháng do có 4 lượt đăng kiểm viên bị đình chỉ trong thời gian 12 tháng, vi phạm khoản 4 Điều 23 của Nghị định 63/2016/NĐ-CP ngày 01/07/2016 quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ kiểm định xe cơ giới.

Cục Đăng kiểm Việt Nam cũng giao Phòng Kiểm định xe cơ giới của Cục có trách nhiệm làm các thủ tục ngừng hoạt động kiểm định đối với trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 8103D theo quy định. Hết thời hạn bị đình chỉ, trung tâm phải có văn bản đề nghị cho phép tiếp tục hoạt động gửi Cục xem xét quyết định./.