Quang cảnh buổi tiếp. (Ảnh: Phạm Văn Kiên/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Lào, ngày 24/7, tại Trụ sở Trung ương Đảng ở Thủ đô Vientiane, Lào, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chummaly Sayasone đã tiếp Đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương làm Trưởng đoàn sang thăm, làm việc và tham dự giao lưu hữu nghị truyền thống lần thứ VIII giữa hai Ban Đối ngoại Trung ương hai Đảng.

Ông Hoàng Bình Quân trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Chủ tịch nước Trương Tấn Sang tới Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Sayasone; cảm ơn Tổng Bí thư, Chủ tịch nước đã tiếp và dành cho Đoàn những tình cảm thân thiết; báo cáo với ông Chummaly Sayasone về tình hình kinh tế-xã hội Việt Nam 7 tháng đầu năm 2015, tình hình tổ chức Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng, công tác đối ngoại của Việt Nam; kết quả hợp tác giữa hai Ban Đối ngoại Trung ương hai Đảng.

Ông Hoàng Bình Quân nhiệt liệt chúc mừng những thành tựu về đối nội và đối ngoại mà Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã đạt được trong thời gian qua và tin tưởng vững chắc rằng, dưới sự lãnh đạo của Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, nhân dân Lào sẽ vượt qua mọi khó khăn, thách thức, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội IX của Đảng, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp, tiến tới Đại hội X của Đảng.

Ông Hoàng Bình Quân chân thành cảm ơn Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào anh em đã dành cho Đảng, Nhà nước và nhân dân Việt Nam sự ủng hộ và giúp đỡ to lớn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước trước đây, cũng như trong sự nghiệp đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay; khẳng định Việt Nam sẽ làm hết sức mình cùng với Lào mãi mãi giữ gìn, phát huy và truyền tiếp cho các thế hệ mai sau tình hữu nghị, đoàn kết đặc biệt Việt Nam-Lào, vì sự phồn vinh của nhân dân mỗi nước, vì hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển ở khu vực và trên thế giới.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chummaly Sayasone nhiệt liệt hoan nghênh Đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam sang thăm, làm việc và tham dự giao lưu hữu nghị truyền thống giữa hai Ban Đối ngoại Trung ương hai Đảng; đánh giá cao kết quả cuộc hội đàm cũng như kết quả hợp tác giữa hai Ban Đối ngoại Trung ương hai Đảng trong thời gian qua; biểu dương những đóng góp tích cực của hai Ban trong việc không ngừng củng cố và tăng cường mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và sự hợp tác toàn diện Việt Nam-Lào.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chummaly Sayasone mong rằng hai Ban Đối ngoại Trung ương Đảng tiếp tục phối hợp chặt chẽ, tăng cường trao đổi thông tin, kinh nghiệm, hợp tác, giúp đỡ lẫn nhau để thực hiện thắng lợi đường lối đối ngoại của mỗi Đảng, tăng cường công tác kiểm tra, hướng dẫn, đôn đốc việc triển khai thực hiện các Thỏa thuận cấp cao giữa hai Đảng, hai nước.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chummaly Sayasone bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Việt Nam, nhân dân Việt Nam sẽ thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội lần thứ XI của Đảng, tổ chức thành công Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XII của Đảng Cộng sản Việt Nam; khẳng định Đảng, Nhà nước và nhân dân Lào sẽ làm hết sức mình để giữ gìn, vun đắp cho mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Lào-Việt Nam mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Chummaly Sayasone trân trọng chuyển lời thăm hỏi thân thiết tới Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và các Lãnh đạo Đảng, Nhà nước Việt Nam.

Ông Hoàng Bình Quân thay mặt hai Ban Đối ngoại Trung ương hai Đảng khẳng định với Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Sayasone sẽ cùng nhau thực hiện tốt ý kiến chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Chummaly Sayasone và các lãnh đạo hai Đảng, hai nước; tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm, tham mưu kịp thời với lãnh đạo hai Đảng, hai nước về các biện pháp để đưa mối quan hệ hữu nghị truyền thống, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả vì sự phát triển của hai nước và lợi ích của nhân dân hai nước.

Cùng ngày, tại Thủ đô Vientiane, Đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam do Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân dẫn đầu đã có cuộc hội đàm với Đoàn đại biểu Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào do đồng chí Sounthone Sayachath, Ủy viên Trung ương Đảng, Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào dẫn đầu.

Trên tinh thần đồng chí anh em gắn bó, tin cậy, hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước; trao đổi về những vấn đề quốc tế và khu vực nổi lên gần đây; sơ bộ đánh giá về tình hình, kết quả triển khai thực hiện Thỏa thuận cấp cao hai Đảng, hai nước; kiểm điểm sự phối hợp, hợp tác giữa hai Ban Đối ngoại Trung ương hai Đảng trong thời gian qua và thống nhất về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, trong đó nhấn mạnh việc tăng cường hơn nữa sự phối hợp, hợp tác giữa hai Ban trong công tác hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các bộ, ngành, địa phương hai nước triển khai thực hiện nghiêm túc, có kết quả các Thỏa thuận hợp tác giữa hai Đảng, hai nước./.