Sáng 4/9, Đoàn Công tác của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Trần Đại Quang, làm Trưởng đoàn, đã làm việc với Văn phòng Trung ương Đảng kiểm tra việc tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4( khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay” và Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị khóa XI về “ Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh."

Dự buổi làm việc có Bí thư Trung ương Đảng, Chánh Văn phòng Trung ương Đảng, Trần Quốc Vượng.

Mục đích, yêu cầu, nội dung của đợt kiểm tra lần này nhằm làm rõ những ưu điểm, kết quả đạt được; những hạn chế, khuyết điểm và nguyên nhân trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 ( khóa XI) về xây dựng Đảng và Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.

Trọng tâm là việc thực hiện kế hoạch, biện pháp khắc phục những vấn đề đã kết luận sau đợt kiểm điểm tự phê bình và phê bình; tổ chức triển khai thực hiện các nhóm giải pháp về tổ chức, cán bộ; về sinh hoạt đảng; về cơ chế, chính sách; về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng của các cấp ủy, tổ chức Đảng thuộc Đảng bộ Văn phòng Trung ương Đảng thời gian qua.

Trên cơ sở đó, tiếp tục chỉ đạo thực có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 và Chỉ thị 03 trong thời gian tới, góp phần xây dựng Đảng bộ Văn phòng Trung ương ngày càng trong sạch vững mạnh, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ là cơ quan tham mưu chiến lược của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Nhận thức sâu sắc vai trò làm cơ quan tham mưu, giúp việc Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, khắc phục khuyết điểm, hạn chế sau kiểm điểm, Văn phòng Trung ương đã chủ động kiến nghị bổ sung thêm đề án về thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 trong chương trình làm việc hàng năm của Bộ Chính trị, Ban Bí thư.

Văn phòng đã tăng cường chỉ đạo công tác theo dõi, nắm tình hình địa phương, các bộ, ban ngành nhằm nắm sát diễn biến tình hình kinh tế-xã hội, an ninh-quốc phòng… để kịp thời báo cáo, tham mưu, đề xuất Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo, xử lý những vấn đề phát sinh.

Xác định công tác quy hoạch là khâu đột phá để khắc phục hạn chế trong công tác cán bộ, nhất là tình trạng hẫng hụt cán bộ lãnh đạo quản lý, Văn phòng Trung ương đã rà soát, bổ sung quy hoạch hàng năm, gắn công tác quy hoạch với đào tạo, bồi dưỡng cán bộ trong nguồn quy hoạch. Văn phòng đã chủ động phát hiện cán bộ đã qua thực tiễn công tác, có chuyên ngành đào tạo và năng lực sở trường phù hợp ở các bộ, ngành, địa phương giới thiệu về vị trí dự kiến công tác về Văn phòng Trung ương ương…

Kết quả khắc phục những khuyết điểm, hạn chế đã tạo chuyển biến tích cực trong công tác xây dựng đảng bộ, xây dựng cơ quan trong sạch, vững mạnh; tạo sự chuyển biến bước đầu về xây dựng đội ngũ cán bộ. Thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, cấp ủy trong mối quan hệ với cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan được điều chỉnh cụ thể hơn trên cơ sở tuân thủ nguyên tắc tập trung dân chủ, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cấp ủy từng cấp. Lĩnh vực quản lý tài chính, tài sản của Đảng được tăng cường.

Tại buổi làm việc, Trưởng đoàn công tác Trần Đại Quang đánh giá cao những nỗ lực, kết quả đạt được và những chuyển biến trên các mặt công tác mà Văn phòng Trung ương đã đạt được sau hơn 1 năm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 và thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị.

Với chức năng là cơ quan tham mưu, giúp Ban Chấp hành Trung ương, trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, trong tổ chức điều hành công việc lãnh đạo của Đảng; phối hợp điều hòa hoạt động các cơ quan tham mưu của Đảng và bảo đảm hậu cần phục vụ hoạt động của Trung ương Đảng…, Văn phòng Trung ương đã tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức Đảng tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 4( khóa XI) về xây dựng Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị trong toàn Đảng đồng thời, Văn phòng Trung ương chỉ đạo, tổ chức kiểm điểm tự phê bình và phê bình nghiêm túc.

Trên cơ sở kết quả kiểm điểm, Văn phòng Trung ương đã xây dựng kế hoạch khắc phục, sửa chữa khuyết điểm, hạn chế, xác định 4 nhóm vấn đề cần tập trung chỉ đạo khắc phục.

Đoàn công tác đồng tình với các giải pháp khắc phục khuyết điểm, hạn chế trong thời gian tới của Văn phòng Trung ương Đảng về: công tác chính trị tư tưởng, giáo dục truyền thống cho cán bộ, đảng viên; tăng cường công tác bảo vệ nội bộ, an ninh thông tin; nâng cao chất lượng công tác tự phê bình, năng lực chiến đấu của các tổ chức cơ sở Đảng, cán bộ, đảng viên; xây dựng và kiện toàn đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, tăng cường công tác tham mưu với Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ của Văn phòng Trung ương Đảng...

Trưởng đoàn công tác Trần Đại Quang đề nghị Văn phòng Trung ương tiếp thu ý kiến của các thành viên trong Đoàn kiểm tra, bổ sung, hoàn thiện Báo cáo tự kiểm tra. Theo kế khoạch, Đoàn công tác của Bộ Chính trị sẽ đi khảo sát nắm tình hình và kiểm tra trực tiếp tại các đơn vị thuộc Văn phòng Trung ương: Cục Quản trị A, Công ty Hồ Tây, Công ty An Phú./.