Theo phóng viên TTXVN tại Cuba, nhận lời mời của Đảng Cộng sản Cuba, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam thăm chính thức Cộng hòa Cuba từ ngày 3/9 nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị truyền thống giữa hai Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước.

Ngày 4/9, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh và đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đã thăm và làm việc với Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Cuba Esteban Lazo.

Trong không khí anh em thân tình, cởi mở, Chủ tịch Quốc hội Cuba Lazo nhiệt liệt chào mừng và đánh giá cao chuyến thăm Cuba của Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh và đoàn đại biểu cấp cao Đảng Cộng sản Việt Nam; nêu bật tấm gương anh hùng của nhân dân Việt Nam trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc và đánh giá cao những thành tựu mà Đảng, Chính phủ và nhân dân Việt Nam đã giành được trong hơn 27 năm tiến hành công cuộc đổi mới.

Chủ tịch Quốc hội Cuba Lazo nhấn mạnh mong muốn tăng cường hơn nữa quan hệ hữu nghị và hợp tác truyền thống giữa hai đảng và nhân dân hai nước, trong đó có quan hệ giữa hai Quốc hội thông qua các hình thức trao đổi đoàn cấp cao, đoàn các cơ quan chuyên môn và nhóm nghị sỹ hữu nghị của Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Lazo thông báo với Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh về những hoạt động gần đây của Quốc hội và tình hình triển khai đường lối cập nhật hóa mô hình nền kinh tế của Cuba, một số kết quả bước đầu và các biện pháp nhằm thúc đẩy kinh tế phát triển; khẳng định mục tiêu xây dựng một xã hội xã hội chủ nghĩa phồn vinh và bền vững của Đảng, Chính phủ và nhân dân Cuba.

Về phần mình, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh bày tỏ vui mừng được thăm lại đất nước Cuba anh hùng, tươi đẹp và mến khách; chúc mừng thành công của kỳ họp thứ nhất, Quốc hội khóa VIII, qua đó thể hiện sự đoàn kết, nhất trí cao trong Đảng, Quốc hội và nhân dân Cuba.

Thường trực Ban Bí thư chúc mừng những thành tựu bước đầu của công cuộc cập nhật mô hình phát triển kinh tế-xã hội; bày tỏ tin tưởng dưới sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng Cộng sản, nhân dân Cuba anh em sẽ giành được nhiều thành tựu to lớn hơn nữa trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Cuba xã hội chủ nghĩa.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh thông báo với Chủ tịch Quốc hội Cuba Lazo một số nét về hoạt động của Quốc hội Việt Nam gần đây, đặc biệt là việc lần đầu tiên Quốc hội Việt Nam tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm đối với những chức danh do cơ quan lập pháp này bầu hoặc phê chuẩn; giới thiệu về đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa quan hệ, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế của Đảng Cộng sản Việt nam và khẳng định quyết tâm của Việt Nam trong việc thắt chặt hơn nữa quan hệ đoàn kết, hữu nghị và hợp tác toàn diện giữa hai Đảng, Quốc hội và nhân dân hai nước, nhất là trong lĩnh vực kinh tế, thương mại.

Cùng ngày, Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh và đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam đã thăm tỉnh Mayabeque để tìm hiểu thực tế quá trình triển khai đường lối cập nhật hóa mô hình kinh tế xã hội tại địa phương.

Trong cuộc làm việc với lãnh đạo Tỉnh ủy, phía Cuba đã thông báo với Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh một số nét về cơ cấu tổ chức, hoạt động của tỉnh kể từ khi được thành lập; kết quả bước đầu của việc triển khai thí điểm chủ trương phân định chức năng kiểm tra, giám sát của hội đồng nhân dân và chức năng quản lý doanh nghiệp của chính quyền.

Lãnh đạo Tỉnh ủy cho biết mặc dù mới được thành lập nhưng Mayabeque đã trở thành một trong những địa phương đi đầu trong sản xuất nông nghiệp, công nghiệp và khoa học của Cuba.

Thường trực Ban Bí thư Lê Hồng Anh thông báo với lãnh đạo tỉnh ủy về những thành tựu của Việt Nam trong phát triển nông nghiệp và bày tỏ Việt Nam sẵn sàng hợp tác với tỉnh trong lĩnh vực này.

Đại sứ Việt Nam tại Cuba Vũ Chí Công đã tham gia các hoạt động của đoàn./.