Nhận lời mời của Đảng Cộng sản Thụy Điển, đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam do ông Vương Thừa Phong, Phó Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, làm Trưởng Đoàn, đã tham dự Đại hội lần thứ 16 Đảng Cộng sản Thụy Điển và kỷ niệm 40 năm ngày thành lập Đảng từ ngày 6 đến ngày 8/1.

Đại hội đã đánh giá tình hình kinh tế, chính trị, xã hội ở Thụy Điển cũng như tình hình thế giới trong những năm vừa qua, bầu Ban Chấp hành Trung ương mới và đề ra đường lối chính trị, phương hướng hoạt động của Đảng trong thời gian tới.

Đảng tiếp tục ủng hộ các phong trào đoàn kết với các Đảng đang đấu tranh vì độc lập dân tộc và chủ nghĩa xã hội. Đại hội đã bầu lại ông Aders Carlossons làm Chủ tịch Đảng.

Ngay tại phiên khai mạc Đại hội, ông Vương Thừa Phong đã phát biểu chào mừng các đại biểu và trao Điện mừng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam gửi đại hội.

Ông Vương Thừa Phong đã gặp gỡ và trao đổi thân mật với các vị lãnh đạo Đảng Cộng sản Thụy Điển.

Đoàn cũng đã có các cuộc tiếp xúc và giới thiệu về Đại hội 11 của Đảng Cộng sản Việt Nam cho các đoàn đại biểu và bạn bè quốc tế./.