Doan kiem tra cua Ban Bi thu lam viec voi Bo ke hoach va Dau tu hinh anh 1Đồng chí Võ Văn Thưởng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, làm việc với Ban cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư, ngày 18/10. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Ngày 18/10, Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư do đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, Trưởng đoàn kiểm tra đã có buổi làm việc thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, ngăn chặn và đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ chính trị đối với Ban cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

[Phát huy vai trò của nhân dân trong ngăn chặn, đẩy lùi suy thoái]

Tham dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Chí Dũng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Ban cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cùng đại diện Ban cán sự, Ban thường vụ đảng ủy Bộ Kế hoạch và Đầu tư và đại diện lãnh đạo một số đơn vị thuộc Bộ.

Luân chuyển cán bộ

Đánh giá chung từ Báo cáo dự thảo, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã quan tâm, phối hợp với Đảng ủy Cơ quan tổ chức thực hiện nghiêm túc, có sáng tạo, phù hợp với đặc điểm của đơn vị. Ban cán sự Đảng đã chủ động ​phối hợp với Đảng ủy Cơ quan sớm xây dựng kế hoạch và tổ chức triển khai, quán triệt Nghị quyết, hướng dẫn việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình.

Theo đó, Ban cán sự Đảng đã phối hợp với Ban thường vụ Đảng ủy Cơ quan tập trung lãnh đạo, chỉ đạo việc kiểm điểm tự phê bình và phê bình, rà soát, bổ sung quy hoạch cán bộ lãnh đạo các cấp của Bộ (giai đoạn 2016- 2017) và xây dựng quy hoạch cán bộ lãnh đạo của Bộ (giai đoạn 2021 – 2026), sau kiểm tra đã tạo một số chuyển biến tích cực, tăng cường kỷ luật, kỷ cương, có tác dụng cảnh báo và góp phần ngăn chặn hành vi tiêu cực.

Doan kiem tra cua Ban Bi thu lam viec voi Bo ke hoach va Dau tu hinh anh 2Đoàn kiểm tra của Ban Bí thư thông báo kết quả kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết trung ương 4 khóa XII của Bộ Kế hoạch và Đầu tư. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Về tính sáng tạo, đồng chí Nguyễn Chí Dũng chia sẻ, việc các đồng chí cán bộ lãnh đạo ​làm lâu tại một nơi, rất dễ gây ra các tác động xấu, như hình thành nên những mối quan hệ, có thể dẫn đến diễn biến chuyển hóa, ảnh hưởng tiêu cực đến phẩm cách đạo đức, thái độ trách nhiệm với công việc được giao (như làm ẩu, làm sai, trì trệ, không năng động, không có đổi mới, không sáng tạo).

Trên cơ sở đó, Bộ Kế hoạch và Đầu tư thực hiện các hoạt động luân chuyển cán bộ cấp vụ trưởng ở các vị trí.

“Mặc dù, các đồng chí vụ trưởng đã làm quen tại vị trí công tác của mình, nhưng một việc mà chỉ một người biết là không ổn, trong trường hợp có những sai lầm xảy ra, trách nhiệm sẽ khôn lường, hay đồng chí đó đi công tác song vẫn phải xử lý từng công việc của cơ quan.

Theo tôi cách làm như thế, dễ hình thành nên tính độc đoán, chuyên quyền, không tốt. Chúng tôi đã mạnh dạn thay đổi, kết quả thực hiện rất tốt. Cán bộ kinh qua nhiều đơn vị sẽ hiểu biết, nắm bắt được nhiều chuyên môn hơn cũng như thể hiện được bản lĩnh vững vàng hơn,” đồng chí Nguyễn Chí Dũng nhấn mạnh.

Vị trí càng đơn giản càng dễ xuất sắc

Đánh giá những mặt đạt được và chưa đạt được qua công tác kiểm tra, đồng chí Võ Văn Thưởng đề nghị Ban cán sự Đảng Bộ Kế hoạch và Đầu tư rà soát, bổ sung chương trình hành động, tiếp tục cụ thể hóa các nội dung của Nghị quyết Trung ương 4, Chỉ thị số 05/CT/TW của Bộ Chính trị; Thường xuyên tuyên truyền, phổ biến chủ trương đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, gương người tốt- việc tốt, đấu tranh, phê phán những hành vi tiêu cực…; Tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra các cấp ủy, tổ chức đảng, rà soát, có giải pháp đồng bộ để tổ chức thực hiện việc triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết đề ra, đảm bảo hiệu quả, có tính khả thi; Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo Bộ phối hợp với Đảng ủy Bộ cụ thể hóa, thể chế hóa các nguyên tắc về công tác cán bộ, bảo đảm tính thống nhất, đồng bộ, chặt chẽ…

Đồng chí Võ Văn Thưởng cũng chỉ ra một số “căn bệnh” thường gặp tại các đơn vị, như các vấn đề không tốt, suy thoái xảy ra ở chỗ này, chỗ khác mà không phải đơn vị mình hay việc nể nang, né tránh ngại va chạm, góp ý nương nhẹ, như phát biểu đối với cấp trên “đồng chí làm việc quá sức ảnh hưởng đến sức khỏe, sức khỏe của đồng chí là tài sản của cơ quan, quốc gia….”

Liên quan đến thi đua, khen thưởng, đánh giá, xếp loại, đồng chí Võ Văn Thưởng nhắc nhở những “thói quen” như việc đánh giá thủ trưởng bao giờ cũng cao hơn cán bộ. Lý lẽ cho rằng, trong một đơn vị, đồng chí thủ trưởng là tiêu biểu nhất, mà đồng chí không xuất sắc thì ai dám xuất sắc.

Tuy nhiên, đồng chí Võ Văn Thưởng đã chỉ ra, một chuyên viên giữ vị trí đơn giản là dễ xuất sắc nhất, như đồng chí lái xe làm việc luôn đúng giờ, không bỏ thủ trưởng, không gây tai nạn là xuất sắc. Theo đồng chí, nhiều Đảng bộ còn thực sự chú ý những vấn đề đơn giản, song những vấn đề nhỏ mà được nhìn nhận, Đảng bộ sẽ càng mạnh lên và tốt hơn./.

Hạnh Nguyễn (Vietnam+)