Doan Kiem tra cua Bo Chinh tri lam viec voi Ban Can su Dang Bo Noi vu hinh anh 1Ông Nguyễn Văn Bình phát biểu tại buổi làm việc. (Nguồn: moha.gov)

Sáng 14/10, Đoàn Kiểm tra của Bộ Chính trị do Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng Nguyễn Văn Bình, Trưởng ban Kinh tế Trung ương làm Trưởng đoàn có buổi làm việc với Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ.

Nội dung buổi làm việc về công tác lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ" gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về "Một số vấn đề về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả."

Làm việc với Đoàn có Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ; Lê Vĩnh Tân; các Ủy viên Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ; thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Nội vụ.

Phát biểu quán triệt nội dung buổi làm việc, Trưởng đoàn Kiểm tra Nguyễn Văn Bình, đề nghị Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ báo cáo, đánh giá những ưu điểm, khuyết điểm và nguyên nhân trong việc lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt thực hiện Nghị quyết số 26-NQ/TW gắn với kết quả thực hiện Nghị quyết số 18-NQ/TW.

Đây là hai nội dung rất quan trọng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng và để đánh giá cho đúng, Đoàn Kiểm tra mong muốn làm rõ quá trình triển khai, chỉ ra những kết quả đã đạt được, cách làm, mô hình, kinh nghiệm hay để phát huy; những khó khăn, vướng mắc cần khắc phục; những đề xuất, kiến nghị các giải pháp để tháo gỡ.

[Bộ Nội vụ không tiếp khách, nhận hoa, quà chúc mừng ngày thành lập]

Kết quả làm việc, kiểm tra sẽ được tổng hợp, báo cáo Bộ Chính trị, Ban Bí thư để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các Nghị quyết trên có hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Báo cáo tại buổi làm việc, Phó Bí thư Ban Cán sự đảng Bộ, Thứ trưởng Bộ Nội vụ Nguyễn Trọng Thừa cho biết Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ đã phối hợp chặt chẽ với Đảng ủy Bộ thực hiện tốt công tác phổ biến, quán triệt và xây dựng kế hoạch, chương trình hành động thực hiện hai nghị quyết.

Qua đó, đội ngũ cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức đã nâng cao nhận thức, nắm vững, hiểu rõ tinh thần hai Nghị quyết để thống nhất triển khai thực hiện.

Cùng với đó, Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ luôn thực hiện nghiêm các nguyên tắc của Đảng, nhất là nguyên tắc tập trung dân chủ, phát huy được trí tuệ tập thể, đề cao trách nhiệm của từng thành viên Ban Cán sự đảng Bộ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kiểm tra, giám sát thực hiện các Nghị quyết này với quyết tâm chính trị cao, quán triệt sâu sắc quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp được Ban Chấp hành Trung ương đề ra với nhiều giải pháp thiết thực, hiệu quả, gắn với việc thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc và các Nghị quyết Hội nghị Trung ương khóa XII, các nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư, nhất là các nội dung liên quan đến công tác tổ chức cán bộ…

Tại buổi làm việc, Đoàn Kiểm tra cùng Ban Cán sự đảng Bộ Nội vụ trao đổi, làm rõ những kết quả đã được, những khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai thực hiện hai Nghị quyết. Đoàn Kiểm tra cũng chia sẻ những kinh nghiệm, cách làm hay trong quá trình kiểm tra tại các bộ, ngành Trung ương.

Thay mặt Ban Cán sự đảng Bộ, Bộ trưởng Lê Vĩnh Tân tiếp thu ý kiến Đoàn Kiểm tra, khẳng định sẽ chỉ đạo các cơ quan, đơn vị tập trung hoàn thiện báo cáo, bổ sung và giải trình làm rõ những vấn đề Đoàn Kiểm tra đặt ra./.

Vân-Tuấn (TTXVN/Vietnam+)