Từng có 27 năm gắn bó với công tác Đoàn Thanh niên, trưởng thành từ phong trào Đoàn, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết nhấn mạnh, tham gia hoạt động Đoàn chính là môi trường tốt để rèn luyện phẩm chất, đạo đức, lối sống cho thanh niên, cho lớp cán bộ trẻ.

Lời nhận định trên đã được Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đưa ra sáng 6/1, tại Phủ Chủ tịch, trong buổi tiếp thân mật các cựu chuyên gia của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh làm nhiệm vụ quốc tế tại Campuchia giai đoạn 1979-1989.

Nói chuyện với các đại biểu, Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết đánh giá cao nỗ lực vượt khó, những việc làm tình cảm quốc tế sâu sắc của các cựu chuyên gia Trung ương Đoàn đối với Campuchia. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ quốc tế, các cựu chuyên gia về nước tiếp tục tham gia và giữ nhiều trọng trách quan trọng ở các lĩnh vực công tác.

Chủ tịch nước nêu rõ, tình cảm hữu nghị, mối quan hệ hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Campuchia đang có bước phát triển toàn diện, cả về kinh tế, văn hóa, giáo dục… Đầu tư của Việt Nam sang Campuchia cũng được đẩy mạnh. Công lao đóng góp của các cựu chuyên gia Trung ương Đoàn rất to lớn. Các thế hệ hôm nay và mai sau phải tiếp tục bồi đắp để mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa các nước trong khu vực Đông Dương ngày càng gắn bó, hiệu quả.

Tháng 6/1979, theo chủ trương của Đảng và Nhà nước, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh thành lập và cử Đoàn chuyên gia thanh niên Việt Nam sang Campuchia trực tiếp giúp bạn về công tác thanh thiếu niên, đào tạo cán bộ làm công tác thanh thiếu niên...

Thấm nhuần tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh - giúp bạn cũng như giúp mình, các chuyên gia Trung ương Đoàn sang làm việc ở Campuchia đã đoàn kết, nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ giúp nước bạn, xây đắp tình hữu nghị tốt đẹp giữa tuổi trẻ, cũng như nhân dân hai nước nói chung./.