Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam. (Nguồn: TTXVN)

Đoàn Cán bộ chính trị cấp cao Quân đội nhân dân Việt Nam thăm chính thức nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào và Vương quốc Campuchia từ ngày 18 đến ngày 22/9. 

Đoàn do Thượng tướng Lương Cường, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam dẫn đầu.

Chuyến thăm được thực hiện theo lời mời của Thượng tướng Vilay Lakhamphong, Bí thư Trung ương Đảng Nhân dân cách mạng Lào, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị-Quân đội Nhân dân Lào và Đại tướng Niêng Phát, Quốc vụ khanh Bộ Quốc phòng Vương quốc Campuchia.

[Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào thăm Việt Nam]

Chuyến thăm nhằm trao đổi, thống nhất các nội dung, biện pháp tăng cường hợp tác trong thời gian tới giữa Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam với Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Lào và Tổng cục Dịch vụ Bộ Quốc phòng Campuchia, góp phần củng cố, tăng cường quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân và Quân đội nhân dân Việt Nam với nhân dân, quân đội hai nước Lào và Campuchia./.