Doanh nghiep cong bo dang ky theo Nghi dinh moi Luat An toan thuc pham hinh anh 1Công ty cổ phần đầu tư dược phẩm HTP đầu tư dây chuyền sản xuất hiện đại. (Nguồn: Vietnam+)

Nhằm hướng đến chiến lược phát triển bền vững cho thương hiệu Sắc Ngọc Khang, Bảo Nguyên, Hoa Thiên đã được xây dựng hơn 10 năm qua và góp phần đưa sản phẩm hàng Việt Nam chất lượng cao cho người Việt, Công ty cổ phần đầu tư dược phẩm HTP đã tiến hành nộp hồ sơ lên Cục An toàn thực phẩm - Bộ Y Tế để thay đổi nhà máy sản xuất và pháp nhân chịu trách nhiệm thương hiệu (từ Công ty cổ phần đầu tư y tế Hoa Thiên Phú sang Công ty cổ phần đầu tư dược phẩm HTP) theo đúng Nghị định 15/2018/NĐ-CP.

[An toàn thực phẩm: Canh cánh mối lo 'rau hai luống, lợn hai chuồng']

Ngoài ra, nhằm tuân thủ quy định mới và được cấp số đăng ký công bố sản phẩm mới cho thương hiệu Sắc Ngọc Khang, Bảo Nguyên, Hoa Thiên, với nhà sản xuất đạt tiêu chuẩn GMP, công ty HTP đã xin rút số công bố đăng ký với pháp nhân cũ và nộp hồ sơ công bố với pháp nhân mới.

Thủ tục rút số đăng ký cũ chỉ là một khâu trong quy trình đăng ký công bố chất lượng sản phẩm. Đồng thời, thể hiện sự chủ động tiến hành gửi công văn và hoàn thiện hồ sơ đăng ký mới với Cục An toàn thực phẩm, cũng như cam kết luôn nỗ lực nghiên cứu-sáng tạo không ngừng để sản xuất ra sản phẩm chất lượng phục vụ người tiêu dùng Việt Nam.

Cụ thể, theo Nghị định 15/2018/NĐ-CP ký ngày 2/2/2018 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật An toàn thực phẩm, các đơn vị sản xuất sản phẩm bảo vệ sức khỏe phải đạt được các tiêu chí Nhà máy có Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm đạt yêu cầu thực hành sản xuất tốt (GMP)./.

(Vietnam+)