Phiên IPO của Công ty Sách Việt Nam có số lượng đăng ký mua gần gấp đôi số cổ phần chào bán, ngày 24/3/2016. (Ảnh: HNX)

Kể từ ngày 1/11, các doanh nghiệp Nhà nước đăng ký đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng (IPO) sẽ phải đồng thời đăng ký giao dịch cổ phiếu trên thị trường UpCoM.

Điều này được quy định bởi Thông tư số 115/2016/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 196 về việc hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của các doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần chính thức có hiệu lực.

Cụ thể, tại Quyết định 51/2014/QĐ-TTg quy định bắt buộc các doanh nghiệp Nhà nước đưa cổ phiếu sau đấu giá vào giao dịch tập trung trên UpCoM trong vòng 90 ngày (kể từ ngày doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp), thì Thông tư 115 đã có một bước tiến dài hơn với quy định mới. Doanh nghiệp khi đăng ký đấu giá phải đồng thời đăng ký giao dịch cổ phần trên UpCoM, điều này có nghĩa đây là cơ chế tự động đăng ký giao dịch trên UpCoM.

Theo đó, nhà đầu tư mua cổ phần qua đấu giá (sau 20 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn thanh toán tiền mua cổ phần) đã có thể giao dịch cổ phần trên thị trường UpCoM.

Theo đại diện Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX), các quy định mới này có tăng cường tính thực thi pháp luật, qua đó tình trạng chây ì, né tránh niêm yết, đăng ký giao dịch của các doanh nghiệp đại chúng được khắc phục mà không cần phải có các chế tài hay biện pháp cưỡng chế khác.

Với Thông tư 115, phương thức cổ phần hóa IPO ở Việt Nam đến gần với thông lệ quốc tế, có nghĩa IPO phải gắn với giao dịch trên thị trường chứng khoán. Như vậy, từ nay trở đi donah nghiệp khi nộp hồ sơ đăng ký IPO sẽ phải trình thêm kế hoạch niêm yết cổ phần chào bán trên sàn chứng khoán.

Ngoài ra, quy định mới cũng bám sát với tiến trình cải cách thủ tục hành chính của Chính phủ, như trước đây doanh nghiệp phải trải qua 4 giai đoạn nộp hồ sơ khác nhau từ đấu giá, đăng ký công ty đại chúng, lưu ký chứng khoán và đăng ký giao dịch thì nay chỉ phải hoàn thiện một bộ hồ sơ duy nhất gửi đồng thời cho Sở giao dịch Chứng khoán nơi tổ chức đấu giá, Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và HNX.

“Những thay đổi này còn góp phần tăng tính công khai, minh bạch của doanh nghiệp Nhà nước sau cổ phần hóa, bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư tham dự đấu giá, từ đó tăng tính hấp dẫn của cổ phần đưa ra đấu giá, thu hút thêm nhiều nhà đầu tư tham gia, giá đấu sẽ cao hơn, thu nhiều hơn cho ngân sách nhà nước và phù hợp với tinh thần của Luật doanh nghiệp là cổ phần được tự do chuyển nhượng,” đại diện HNX nhấn mạnh./.

Thời hạn 5 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn thanh toán tiền mua cổ phần trúng đấu giá, Sở giao dịch Chứng khoán (nơi tổ chức đấu giá) gửi VSD, HNX văn bản thông báo giá thanh toán bình quân kèm danh sách người sở hữu cổ phần trúng đấu giá đã được thanh toán.

Thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày hết hạn thanh toán tiền mua cổ phần trúng đấu giá, doanh nghiệp cổ phần hóa có trách nhiệm báo cáo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và công bố thông tin về kết quả bán cổ phần kèm theo xác nhận của ngân hàng thương mại nơi mở tài khoản phong tỏa về số tiền thu được từ đợt đấu giá.

Thời hạn 3 ngày làm việc kể từ ngày nhận được báo cáo kết quả bán đấu giá cổ phần của doanh nghiệp cổ phần hóa, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước gửi thông báo xác nhận kết quả bán đấu giá cho doanh nghiệp cổ phần hóa, HNX và VSD.

Thời hạn 7 ngày làm việc kể từ ngày nhận thông báo xác nhận kết quả bán đấu giá của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, HNX đưa cổ phần vào giao dịch trên UPCoM với giá tham chiếu cho ngày giao dịch đầu tiên là giá thanh toán bình quân qua đấu giá.