Vừa qua, Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có văn bản trả lời Công văn số 2713/NHNN-TT ngày 16/04/2019 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về góp ý Dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-NHNN hướng dẫn về dịch vụ trung gian thanh toán.

Trên cơ sở ý kiến của doanh nghiệp, văn bản của VCCI nêu, theo nhiều doanh nghiệp trung gian thanh toán, việc xác định hạn mức thanh toán nên để khách hàng tự lựa chọn phù hợp với nhu cầu của mỗi cá nhân, tổ chức. Vì vậy, Dự thảo Thông tư nên quy định theo hướng, khi khách hàng đăng ký dịch vụ các đơn vị cung cấp ví điện tử sẽ để mặc định hạn mức chi trả tương ứng với quy định của dự thảo và cho phép khách hàng được điều chỉnh theo nhu cầu.

Đối với hoạt động thanh toán qua ngân hàng, việc tách thành nhiều ví điện tử hoặc nhiều tài khoản thanh toán phù hợp với nhu cầu của một số khách hàng có nhiều giao dịch và muốn hạch toán riêng từng nhóm giao dịch. Ví dụ, một cá nhân kinh doanh có một ví dành cho chi tiêu cá nhân và một ví dành cho hoạt động kinh doanh; hoặc một số doanh nghiệp cần tách bạch chi phí cho nhân viên, chi phí hoặc doanh thu cho đại lý bán lẻ, hoặc chi phí cho từng chương trình khuyến mãi… Qua đó, có thể thấy quy định về hạn chế số lượng ví điện tử là không phù hợp.

Liên quan đến việc Dự thảo Thông tư quy định các doanh nghiệp ví điện tử phải thực hiện xác thực thông tin khách hàng, doanh nghiệp cũng kiến nghị sửa đổi quy định theo hướng không yêu cầu doanh nghiệp cung cấp ví điện tử phải xác thực lại thông tin khách hàng, mà cho phép sử dụng luôn thông tin xác thực khách hàng đã có của các ngân hàng. Bởi quy định yêu cầu các doanh nghiệp cung cấp dịch vụ ví điện tử phải xác thực thông tin người dùng lại một lần nữa là không thực sự cần thiết.

Riêng về quy định nạp tiền và sử dụng Ví thông qua tài khoản ngân hàng không liên kết với Ví, Dự thảo Thông tư nên điều chỉnh quy định theo xu hướng cho phép chuyển tiền giữa các ví và tài khoản ngân hàng của các khách hàng khác nhau, thay vì chỉ được nạp tiền và rút tiền ra thông qua tài khoản ngân hàng của chính chủ Ví. Hay đối soát số dư trên tài khoản bảo đảm thanh toán nghiên cứu sửa đổi quy định thời điểm đối soát là “thời điểm kiến thúc ngày giao dịch tiếp theo.”

Về báo cáo, cung cấp thông tin, tại khoản 13 Điều 1 Dự thảo Thông tư quy định “Tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán gửi Báo cáo về hoạt động cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán bằng văn bản (giấy) trực tiếp hoặc qua dịch vụ bưu chính về Ngân hàng Nhà nước (Vụ Thanh toán) định kỳ hàng quý, năm…”.

Theo đại diện doanh nghiệp, việc gửi báo cáo văn bản bằng giấy vừa làm tăng khối lượng công việc, tăng chi phí và phát sinh vấn đề lưu trữ cho các tổ chức báo cáo và Ngân hàng nhà nước, nên cơ quan soạn thảo xem xét cho phép việc báo cáo thực hiện thông qua việc gửi bản scan đã có xác nhận, đóng dấu… của tổ chức báo cáo đến đầu mối tiếp nhận báo cáo của Ngân hàng nhà nước./.

(Vietnam+)