Doanh nghiep Hai Duong vua san xuat, vua chu dong phong chong COVID-19 hinh anh 1Hoạt động sản xuất tại Nhà máy Bắc Dương - chi nhánh Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Thượng Đình. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)
Doanh nghiep Hai Duong vua san xuat, vua chu dong phong chong COVID-19 hinh anh 2Hoạt động sản xuất tại Nhà máy Bắc Dương - chi nhánh Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Thượng Đình.  (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)
Doanh nghiep Hai Duong vua san xuat, vua chu dong phong chong COVID-19 hinh anh 3Hoạt động sản xuất tại Nhà máy Bắc Dương - chi nhánh Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Thượng Đình. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)
Doanh nghiep Hai Duong vua san xuat, vua chu dong phong chong COVID-19 hinh anh 4Hoạt động sản xuất tại Nhà máy Bắc Dương - chi nhánh Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Thượng Đình. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)
Doanh nghiep Hai Duong vua san xuat, vua chu dong phong chong COVID-19 hinh anh 5Hoạt động sản xuất tại Nhà máy Bắc Dương  chi nhánh Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Thượng Đình. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)
Doanh nghiep Hai Duong vua san xuat, vua chu dong phong chong COVID-19 hinh anh 6Công nhân được đo kiểm tra thân nhiệt trước khi vào làm việc tại Nhà máy Bắc Dương - chi nhánh Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Thượng Đình. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)
Doanh nghiep Hai Duong vua san xuat, vua chu dong phong chong COVID-19 hinh anh 7Nhà ăn được thiết kế vách ngăn của Nhà máy Bắc Dương - chi nhánh Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Thượng Đình. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)
Doanh nghiep Hai Duong vua san xuat, vua chu dong phong chong COVID-19 hinh anh 8Nhà ăn được thiết kế vách ngăn của Nhà máy Bắc Dương - chi nhánh Công ty Cổ phần Dây và Cáp điện Thượng Đình. (Ảnh: Mạnh Minh/TTXVN)
(TTXVN/Vietnam+)