Ảnh minh họa. (Nguồn: bloggerswithoutborders.com)

Ngân hàng trung ương Myanmar cho biết, các doanh nghiệp Myanmar hoạt động trong nhiều lĩnh vực (từ nhà hàng đến các câu lạc bộ golf) sẽ ngừng tính giá sản phẩm/dịch vụ cung cấp bằng đồng USD từ sau ngày 30/11

Nhằm ổn định đồng nội tệ kyat, các ngân hàng và cơ sở trao đổi ngoại tệ hợp pháp sẽ vẫn được phép đổi đồng USD lấy đồng nội tệ song một loạt doanh nghiệp, trong đó có nhiều công ty hoạt động trong lĩnh vực dịch vụ, sẽ không được phép đổi ngoại tệ. Loại giấy phép đặc biệt cho phép đổi sang đồng USD sẽ được rút lại để chống lại tình trạng đôla hóa.

Các hoạt động thanh toán và mua bán hàng hóa/dịch vụ bằng USD đang dẫn tới nhu cầu cao đối với đồng bạc xanh và làm giảm giá đồng kyat.

Đồng kyat đã mất giá khoảng 20% so với USD trong sáu tháng qua. Tỷ giá hối đoái chính thức của đồng kyat ngày 19/10 là 1.283 kyat = 1 USD./.