Doanh nghiep Nha nuoc co nhieu dong gop cho phat trien kinh te-xa hoi hinh anh 1(Nhấp chuột để xem kích thước chuẩn)

Trong bối cảnh tình hình kinh tế-xã hội giai đoạn 2016 đến nay vẫn còn nhiều khó khăn, doanh nghiệp Nhà nước là công cụ quan trọng để bảo đảm thực hiện có hiệu quả các chính sách ổn định vĩ mô, kiềm chế lạm phát, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế-xã hội./.
(TTXVN/Vietnam+)