Doanh nghiep niem yet tren HNX ghi nhan lai 19.886 ty dong nam 2018 hinh anh 1Nhóm cổ phiếu ngành tài chính trên HNX ghi nhận tổng lợi nhuận năm 2018 đạt 8.860 tỷ đồng. (Ảnh minh họa. Nguồn: PV/Vietnam+)

Theo thống kê của Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX), tính đến ngày 25/4, toàn Sở có 352/370 công ty công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018 (không bao gồm 9 công ty thay đổi niên độ kế toán là VTL, VDL, KTS, MHL, SLS, TA9, IDV, GLT).

Với các trường hợp chậm công bố báo cáo tài chính kiểm toán năm quá 5 ngày làm việc, HNX cho biết đã đưa vào danh sách chứng khoán không đủ điều kiện giao dịch ký quỹ và đưa vào diện bị cảnh báo đối với những doanh nghiệp chậm công bố quá 15 ngày.

[Ông Trump: Mỹ có thể mua hàng hóa của Việt Nam và nhiều nước khác]

Cụ thể, kết quả báo cáo tài chính kiểm toán cho thấy có 313 doanh nghiệp có kết quả hoạt động kinh doanh lãi với tổng giá trị đạt 21.167 tỷ đồng, tăng 12% so với cùng kỳ. Theo đó, tổng lợi nhuận sau thuế của các doanh nghiệp niêm yết này là 19.886 tỷ đồng, tăng 2.283,6 tỷ đồng (tương đương 13%) so với năm 2017.

Trong đó, 7/11 ngành có tổng lợi nhuận tăng so với năm ngoái và hai ngành có mức lãi tăng mạnh là tài chính tổng lợi nhuận 8.860 tỷ đồng, chiếm 44,6% toàn thị trường, tăng trưởng 57,9% so với cùng kỳ, ngành công nghiệp có tổng lợi nhuận 4.243 tỷ đồng, chiếm 12,3% tổng lợi nhuận toàn thị trường.

Tuy nhiên, trong ngành tài chính vẫn có 10/22 doanh nghiệp báo cáo lợi nhuận đi xuống. Ngoài ra, ngành xây dựng có mức lãi sụt mạnh từ 3.459 tỷ đồng (năm 2017) xuống còn 1.721 tỷ đồng (năm 2018).

Ở chiều ngược lại, 39 công ty trên sàn đã báo cáo kết quả kinh doanh thua lỗ và  tăng 34,5% so với năm trước, tổng số lỗ là 1.011 tỷ đồng, giảm 15,3% so với năm 2017./.

Linh Chi (Vietnam+)