Bên hành lang Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng, trao đổi với phóng viên Vietnam+, ông Dương Ngọc Long, ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy thành phố Thái Nguyên cho rằng việc phát triển tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp nói chung, doanh nghiệp tư nhân nói riêng là cần thiết.

"Tôi nghĩ, nếu quần chúng nào đáp ứng đủ tiêu chuẩn thì có thể được xem xét đứng trong hàng ngũ của Đảng.Từ đó, họ sẽ càng gương mẫu, nỗ lực nhiều hơn nữa để giúp cho đơn vị, cộng đồng và xã hội ngày thêm vững mạnh," ông Long nói.

- Ông có thể nói cụ thể hơn quan điểm của mình về vấn đề này?

Ông Dương Ngọc Long: Hiện nay, kinh tế tư nhân có vai trò quan trọng, đóng góp tích cực cho ngân sách nhà nước hàng năm, đồng thời tạo công ăn việc làm ổn định cho hàng vạn lao động.

Tôi nghĩ, việc phát triển tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp là rất cần thiết bởi thực tế cho thấy số lượng doanh nghiệp tư nhân đang ngày một nhiều lên và lớn mạnh hơn.

Điều quan trọng là doanh nghiệp tư nhân sẽ phát triển hơn khi có Đảng lãnh đạo.

- Tại địa phương, vấn đề phát triển tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp được thực hiện ra sao, thưa ông?

Ông Dương Ngọc Long: Tỉnh Thái Nguyên, thành phố Thái Nguyên đã có chủ trương và có nghị quyết về phát triển tổ chức cơ sở Đảng trong doanh nghiệp. Hiện đã phát triển được 4 tổ chức cơ sở Đảng trực thuộc Đảng bộ thành phố.

Thứ nhất là đảng bộ của Công ty cổ phần thương mại Thái Hưng. Thứ hai là đảng bộ Công ty cổ phần quản lý đô thị. Thứ ba là đảng bộ Tập đoàn cổ phần Tiến Bộ. Thứ tư là Đảng bộ Công ty tư vấn Miền Tây.

Tôi thấy việc thành lập tổ chức cơ sở Đảng ở bốn đơn vị doanh nghiệp nêu trên là rất tốt. Năm nào tổ chức Đảng cũng đạt danh hiệu trong sạch vững mạnh.

Các đảng viên đã thực sự trở thành những đầu tầu gương mẫu, là hạt nhân quy tụ quần chúng, vận động cán bộ công nhân viên chức hoàn thành nhiệm vụ chuyên môn với chất lượng cao.

Tôi nghĩ, nếu mỗi doanh nghiệp tư nhân có đảng viên, đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa thành lập được chi bộ, doanh nghiệp lớn là đảng bộ sẽ giúp cho Đảng ngày càng lớn mạnh hơn nữa và đem lại nhiều tác dụng tích cực.

- Về chủ trương thí điểm kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng, ý kiến của ông như thế nào?

Ông Dương Ngọc Long: Vấn đề này, quan điểm của tôi là nếu họ thật sự thiết tha, tôn trọng tôn chỉ, mục đích của Đảng, chấp nhận những quy định nêu trong Điều lệ Đảng, chăm lo công ăn việc làm cho người lao động và đảm bảo thực hiện các chính sách, chế độ của nhà nước, hoạt động đúng pháp luật, có động cơ phấn đấu trong sáng, có nguyện vọng được đứng trong hàng ngũ của Đảng thì chúng ta cũng nên xem xét để đón nhận họ.

Nhưng đây cũng là vấn đề còn rất mới, có liên quan đến Điều lệ Đảng, một mô hình mà từ trước đến nay chúng ta chưa làm.

Trong thời gian tới, tôi nghĩ rằng cũng cần có những bước đi sao cho phù hợp với tình hình thực tế.

Từ thực hiện thí điểm rồi tiến hành tổng kết, đánh giá, rút kinh nghiệm rồi có những thay đổi về mặt cơ chế chính sách cũng như những quy định trong Điều lệ Đảng, nếu chủ trương thí điểm kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng được thông qua.

Cá nhân tôi thấy việc kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng là vấn đề cần được quan tâm. Nếu có thể được thì cần phải triển khai một cách tích cực hơn dựa trên những bước đi chắc chắn và phù hợp.

Xin cảm ơn ông./.