Theo dõi Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XI của Đảng ông Trần Hoa Phong, Giám đốc doanh nghiệp Hoa Phong, Chủ tịch Hội doanh nghiệp trẻ Lào Cai nêu ý kiến rằng Nhà nước cần tạo điều kiện để doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Với vai trò là chủ tịch của trên 300 doanh nghiệp trẻ Lào Cai tham gia sản xuất, kinh doanh trên các lĩnh vực trong đó có lĩnh vực nông nghiệp, ông Hoa cũng như đa số các doanh nghiệp trẻ Lào Cai cho rằng, để thúc đẩy phát triển sản xuất nông nghiệp, góp phần xóa đói, giảm nghèo, Đảng và Nhà nước cần coi trọng phát triển nông nghiệp gắn với công nghiệp chế biến, tập trung chỉ đạo xây dựng qui hoạch vùng sản xuất chuyên canh, tập trung thâm canh tăng vụ, tạo ra nhiều sản phẩm có chất lượng và giá trị kinh tế cao.

Muốn vậy, cần có cơ chế chính sách thu hút mạnh nguồn đầu tư, tạo bước đột phá cho sản xuất nông nghiệp, trong đó chú ý thu hút nguồn vốn từ các doanh nghiệp trong tỉnh, trong nước và nước ngoài.

Ông Hoa nói: "Tôi cũng như nhiều doanh nghiệp mong nhiệm kỳ tới, Đảng ta sẽ có những chủ trương, nghị quyết cụ thể, trên cơ sở đó nhà nước ban hành những chính sách để khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, hỗ trợ doanh nghiệp liên kết với nông dân, hình thành chuỗi liên minh từ sản xuất đến chế biến và tiêu thụ sản phẩm. Đặc biệt, cần quan tâm đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, phù hợp với quy luật cung-cầu của thị trường và mang lại hiệu quả kinh tế cao."

Ông Hoàng Văn Tuấn, Giám đốc Công ty thương mại xây dựng tổng hợp Nam Tiến, là doanh nghiệp ngoài quốc doanh đầu tiên tại Lào Cai thành lập chi bộ Đảng từ năm 2004 với 4 đảng viên ban đầu, nay đã phát triển lên thành Đảng bộ với trên 30 đảng viên khẳng định có tổ chức đảng trong doanh nghiệp, tinh thần làm chủ, ý thức trách nhiệm của cán bộ, công nhân viên chức càng cao hơn, đời sống công nhân luôn đảm bảo, công ty phát triển đúng hướng và kinh doanh có hiệu quả và không xâm hại môi trường.

Theo ông Tuấn, phát triển đảng và duy trì hoạt động của tổ chức đảng trong doanh nghiệp là cần thiết và quan trọng. Vấn đề là phải phân định rõ vai trò trách nhiệm, đâu là việc của chính quyền, đoàn thể. Đảng tuyên truyền chủ trương, lãnh đạo bằng nghị quyết, không can thiệp sâu và làm thay bao biện.

Sản xuất kinh doanh gắn với phát triển Đảng, gần 10 năm qua Công ty Nam Tiến làm ăn hiệu quả nhất ở tỉnh Lào Cai đang vươn lên thành tập đoàn tham gia xây dựng các công trình lớn ở Lào Cai và Tây Bắc.

Đặc biệt từ năm 2005 đến nay, công ty đã vươn sang lĩnh vực xây dựng thuỷ điện vừa và nhỏ sản xuất điện thương phẩm có hiệu quả, giữ mức thu nhập bình quân của cán bộ, công nhân viên chức từ 5 triệu đồng/người/tháng nhiều năm nay.

Năm 2010, doanh thu của doanh nghiệp đạt mức hàng ngàn tỷ đồng. Công ty đang phấn đấu từ nay đến năm 2015 phát điện 5 tổ máy tại thủy điện Ngòi Xan (Bát Xát) đóng góp trên 60 MgW điện cho địa phương. Qua các phong trào thi đua xuất hiện ngày càng nhiều các nhân tố mới để Đảng bồi dưỡng kết nạp.

Từ một công ty nhỏ, đến nay Công ty Nam Tiến đã có 8 công ty thành viên có mặt xây dựng trên khu vực Tây Bắc, từng bước hình thành tập đoàn vững mạnh và đang phấn đấu đạt danh hiệu Anh hùng lao động thời kỳ đổi mới./.