Tổng công ty Bưu điện Việt Nam nhận cờ thi đua năm 2015 của Chính phủ. (Nguồn: VietnamPost)

Tại "Hội nghị triển khai kế hoạch năm 2016" ​ngày 26/12 tại Đà Nẵng, ông Phạm Anh Tuấn, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam (VietnamPost) cho biết, trong năm 2015, đơn vị này đạt doanh thu hơn 8.810 tỷ đồng, tăng trên 35% so với năm 2014.

Theo đó, tổng lợi nhuận của VietnamPost đã tăng gần 92% so với kế hoạch 2015 và tăng hơn hai lần so với 2014. Trong đó, Công ty mẹ - Bưu điện Việt Nam đạt doanh thu tăng hơn 34%, lợi nhuận tăng hơn 22% so với năm 2014. Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu là 1,08%, nộp ngân sách Nhà nước ước đạt hơn 317 tỷ đồng.

Cùng với việc nâng cao chất lượng, năng lực, hiệu quả hoạt động của mạng lưới, năm 2015 Bưu điện Việt Nam được đánh giá cao trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ hành chính công như chi trả lương hưu và trợ cấp bảo hiểm xã hội, chi trả gói trợ giúp hợp nhất hộ gia đình.

Ngoài ra, hệ thống bưu điện còn tổ chức thu bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế tự nguyện, chuyển phát chứng minh nhân dân, hộ chiếu, hồ sơ lý lịch tư pháp, giấy phép lái xe, hồ sơ hành chính, thủ tục nhà đất, nộp phạt vi phạm giao thông qua bưu điện.

VietnamPost cũng đã đã đầu tư, nâng cấp hệ thống khai thác, chia chọn, xử lý số hóa thông tin trên bưu gửi, góp phần điều phối các nguồn lực sản xuất nhanh chóng, hiệu quả và an toàn. Lĩnh vực chuyển phát nhanh cũng được kết nối đồng bộ bằng hệ thống trang thiết bị công nghệ và phần mềm ứng dụng nhằm mở rộng giá trị cho các giao dịch thương mại điện tử của khách hàng.

Năm 2016, VietnamPost đặt mục tiêu tổng doanh thu tăng hơn 23%, tổng lợi nhuận tăng hơn 71% so với năm 2015. Trong đó, tổng doanh thu của Công ty mẹ tăng trên 26%, lợi nhuận tăng 36%./.