Người lao động trên công trình dầu khí. (Ảnh: PVN)

Các chỉ tiêu sản xuất, kinh doanh sau 4 tháng của Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (PVN) đều hoàn thành vượt mức kế hoạch đề ra trong bối cảnh giá dầu thế giới đang có xu hướng hồi phục.

Báo cáo của PVN cho biết, tổng sản lượng khai thác quy dầu tháng Tư đạt 2,21 triệu tấn, vượt 8,3% so với kế hoạch Chính phủ giao. Lũy kế 4 tháng, tổng sản lượng khai thác quy dầu đạt 8,69 triệu tấn, vượt 6,2% so với kế hoạch 4 tháng và bằng 36,5% kế hoạch năm.

Trong đó, sản lượng khai thác dầu sau 4 tháng đạt 5,25 triệu tấn, vượt 6,2% so với kế hoạch và bằng 37,0% kế hoạch năm, cụ thể khai thác từ trong nước đạt 4,60 triệu tấn, vượt 6,8% so với kế hoạch và khai thác ở nước ngoài đạt 0,65 triệu tấn, vượt 2,4% kế hoạch.

Cũng theo PVN, sản lượng khai thác khí tháng sau 4 tháng đạt 3,44 tỷ m3, vượt 6,2% kế hoạch. Ngoài ra, sản xuất đạm đạt 608.800 tấn, vượt 11,2% kế hoạch; sản xuất xăng dầu đạt 2,25 triệu tấn, bằng 33,1% kế hoạch năm.

Với giá dầu thô trung bình 4 tháng đầu năm 2017 là 55,8USD/thùng, tăng 11,6% so với mức giá kế hoạch năm (50USD/thùng), PVN cho biết, tổng doanh thu của toàn bộ các đơn vị trong tập đoàn đạt 160.800 tỷ đồng, vượt 17,6% kế hoạch và bằng 37% kế hoạch năm.

Từ kết quả trên, sau 4 tháng, doanh nghiệp này đã nộp ngân sách Nhà nước 26.300 tỷ đồng, vượt 11% so với kế hoạch. Tổng lợi nhuận hợp nhất sau thuế 4 tháng đạt 5.800 tỷ đồng, vượt 11,0% so với kế hoạch 4 tháng và bằng 35% kế hoạch năm./.