Liên hợp quốc ngày 19/7 khẳng định đổi mới kinh tế sẽ là cách ứng phó hiệu quả đối với các thách thức về môi trường và những hạn chế về nguồn tài nguyên mà các nền kinh tế thế giới đang phải đối mặt.

Đây là một trong các thông điệp chủ chốt của Liên hợp quốc tại Hội nghị “Thúc đẩy đổi mới kinh tế: Các chính sách và các cơ hội” được Ủy ban Liên hợp quốc về kinh tế châu Âu (UNECE) và Chính phủ Israel đồng tổ chức tại thủ đô Tel Aviv của Israel.

Liên hợp quốc nhấn mạnh sự can thiệp công vào lĩnh vực này rất phức tạp và cần được định hướng bởi tầm nhìn dài hạn nhất quán, khuyến khích sự tham gia của các nhà đầu tư tư nhân.

Các nhà hoạch định chính sách, các học giả và các đại diện khu vực kinh tế tư nhân nhiều nước trên thế giới tham dự Hội nghị đã xem xét các kinh nghiệm chính sách, các sáng kiến được thực hiện ở nhiều nước trong những tình huống khác nhau để thúc đẩy hợp tác cũng như các vấn đề tài chính liên quan đến đổi mới kinh tế.

Hội nghị khẳng định đổi mới kinh tế là nguồn tăng trưởng Xanh và tạo nhiều việc làm chất lượng cao, trong đó sử dụng các nguồn tài nguyên với hiệu quả cao nhất. Đổi mới kinh tế làm giảm mạnh chi phí nguyên liệu cho các công ty, giúp thúc đẩy cạnh tranh hiệu quả.

Vì vậy, chia sẻ kinh nghiệm đổi mới kinh tế thành công có tầm quan trọng lớn để giúp các nước phát triển tìm ra các giải pháp môi trường và sinh thái.

Phó Tổng Thư ký Liên hợp quốc và Giám đốc chấp hành UNECE, Ján Kubiš nhấn mạnh vai trò quan trọng của hợp tác quốc tế trong chuyển giao công nghệ, thu hẹp khoảng cách nghiên cứu và phát triển giữa các nước và phổ biến các kinh nghiệm chính sách tốt nhằm thúc đẩy đổi mới kinh tế.

Khái niệm đổi mới kinh tế cần được mở rộng vượt quá các tiêu điểm nghiên cứu và phát triển để bao gồm cả các vấn đề về chu kỳ cuộc sống và tác động của môi trường đến các mô hình tiêu dùng.

Các chính sách đổi mới kinh tế ngày càng trở thành vấn đề chiến lược dòng chính với nhiều phân nhánh trong các lĩnh vực khác nhau./.

(TTXVN/Vietnam+)