Doi moi thi dua khen thuong, nang cao hieu qua thong tin TTXVN hinh anh 1Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi trao cờ thi đua của ngành cho các tập thể có nhiều thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua năm 2016. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

Ngày 28/3, tại Trung tâm Thông tấn Quốc gia, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) tổ chức Hội nghị cán bộ viên chức năm 2016; Hội nghị tổng kết công tác thi đua-khen thưởng năm 2016, phát động thi đua năm 2017.

Phó Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn Viên chức Việt Nam Nguyễn Thị Thu Hồng đã đến dự.

Tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2016, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi nhấn mạnh: Với nhiệm vụ là cơ quan thông tin chính thống của Đảng và Nhà nước, TTXVN luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị được giao, giữ vững vai trò là nguồn tin chính thống của quốc gia, đảm bảo đúng định hướng trong công tác thông tin, tuyên truyền đối nội và đối ngoại cũng như thông tin phục vụ lãnh đạo Đảng và Nhà nước. Bằng các loại hình thông tin, TTXVN đã thông tin kịp thời, toàn diện và đúng định hướng các sự kiện lớn diễn ra trong nước và trên thế giới, cung cấp cho các phương tiện thông tin đại chúng nhiều thông tin có chất lượng.

Các đơn vị, các tổ chức Đảng, các tổ chức đoàn thể quần chúng của TTXVN đã tổ chức triển khai thực hiện phong trào thi đua với khí thế sôi nổi, đề ra nhiều nội dung thi đua cụ thể, xây dựng phong trào thi đua có chất lượng, hiệu quả, thiết thực góp phần vào việc hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ chính trị của ngành. Phong trào thi đua của các đơn vị được gắn chặt với nhiệm vụ chính trị của đơn vị với mục tiêu rõ ràng và các chỉ tiêu thi đua cụ thể...

Doi moi thi dua khen thuong, nang cao hieu qua thong tin TTXVN hinh anh 2Toàn cảnh hội nghị. (Ảnh: Thành Đạt/TTXVN)

TTXVN đã tích cực thực hiện đổi mới chỉ đạo công tác thi đua khen thưởng theo tinh thần Chỉ thị số 34-CT/TW ngày 7/4/2014 của Bộ Chính trị. Phong trào thi đua yêu nước của ngành được mở rộng, phát triển trong các đơn vị với nhiều nội dung thiết thực, bám sát nhiệm vụ trọng tâm của đơn vị với nhiều hình thức phong phú. Công tác khen thưởng được thực hiện kịp thời, đảm bảo khen thưởng chặt chẽ, khách quan đúng người, đúng việc, quan tâm đến khen thưởng đột xuất, người trực tiếp lao động…

Tổng Giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi đã phát động phong trào thi đua năm 2017 tới toàn thể công chức, viên chức, người lao động TTXVN với mục tiêu đổi mới hơn nữa, quyết liệt hơn nữa, hiệu quả hơn nữa, tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả thông tin của TTXVN. Thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XII, Nghị quyết Đảng bộ TTXVN khóa XXV, công chức, viên chức, người lao động toàn ngành hăng hái thi đua, hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ công tác, tạo bước phát triển vượt bậc trong công tác thông tin, xây dựng TTXVN phát triển mạnh mẽ, xứng đáng là trung tâm thông tin chiến lược mạnh và tin cậy của Đảng và Nhà nước.

Toàn ngành thi đua hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu, kế hoạch công tác được giao trong năm 2017, tập trung nâng cao chất lượng thông tin, thực hiện tốt chức năng thông tấn nhà nước, mở rộng sự lan tỏa của thông tin thông tấn, phát triển mạnh các loại hình thông tin mới, tiếp tục nâng cao hiệu quả thông tin đa phương tiện, thực hiện đề án tái cơ cấu sản phẩm thông tin, đổi mới về hình thức và nội dung thông tin đối ngoại, phát triển mạnh hệ thống kỹ thuật, đẩy mạnh các hoạt động dịch vụ tăng nguồn thu cho ngành... .

Tại Hội nghị, TTXVN đã tổ chức trao: Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba; danh hiệu Chiến sỹ thi đua toàn quốc; các phần thưởng, danh hiệu thi đua tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác./.
Thu Phương (TTXVN/Vietnam+)