Doi moi toan dien he thong hai quan, thue, kho bac hinh anh 1Quang cảnh buổi làm việc. (Nguồn: TTXVN)
Chiều 27/11, tại Trụ sở Chính phủ, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã họp với đại diện các Bộ, ngành về tình hình thực hiện công tác cải cách thủ tục hành chính trong các lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc.

Báo cáo của Bộ Tài chính cho thấy, thời gian qua, công tác kiểm soát thủ tục hành chính trong lĩnh vực thuế, hải quan, kho bạc Nhà nước đã đạt được những kết quả tích cực với 80 thủ tục được bãi bỏ, 402 thủ tục được sửa đổi, bổ sung, thay thế đã góp phần đơn giản hóa, tạo điều kiện thuận lợi cho cá nhân và các tổ chức tham gia thực hiện thủ tục hành chính.

Chất lượng các quy định về thủ tục hành chính và kết quả thực hiện thủ tục hành chính của các đơn vị được nâng cao một bước thông qua việc kiểm soát, hướng dẫn của đơn vị kiểm soát thủ tục hành chính đối với các đơn vị thuộc Bộ.

Nhiều sáng kiến cải tiến được áp dụng trong cải cách hành chính, đặc biệt trong lĩnh vực thuế, hải quan đã góp phần tạo điều kiện thuận lợi, đơn giản cho các tổ chức, cá nhân khi tham gia, thực hiện, góp phần cải thiện môi trường kinh doanh, giải phóng mọi nguồn lực của xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, bảo đảm điều kiện cho nền kinh tế của đất nước phát triển bền vững.

Ngành Hải quan đã đổi mới phương pháp quản lý từ tiền kiểm sang hậu kiểm, các thủ tục hành chính được thực hiện theo nguyên tắc quản lý rủi ro và áp dụng công nghệ thông tin (áp dụng thủ tục hải quan điện tử, khai hải quan qua mạng).

Thực hiện Quyết định 263/QĐ-TTG của Thủ tướng, Bộ Tài chính đã rà soát 13 nhóm thủ tục hành chính liên quan đến tạm nhập, tái xuất; hàng hóa trung chuyển; doanh nghiệp ưu tiên và các thủ tục hành chính hải quan điện tử, kiến nghị đơn giản hóa 10 thủ tục trong số 28 thủ tục được rà soát, tiết kiệm 31% chi phí tuân thủ.

Đến hết tháng 9, thủ tục hải quan điện tử đã được triển khai tại tất cả 34 Cục Hải quan tỉnh, thành phố với 147/170 Chi cục; có 45.200 doanh nghiệp thực hiện hải quan điện tử, chiếm 95% tổng số doanh nghiệp thực hiện thủ tục hải quan.

Ước tính cả năm 2013, cả nước có khoảng 49.500 doanh nghiệp tham gia thực hiện thủ tục hải quan điện tử với số lượng tờ khai xuất nhập khẩu là 5,48 triệu tờ khai; tổng giá trị xuất nhập khẩu hàng hóa là 247,24 tỷ USD.

Tính đến 15/10, đã có 42 hãng tàu, 304 đại lý hãng tàu, hơn 1.120 công ty giao nhận triển khai hệ thống tiếp nhận bản khai hàng hóa, các chứng từ có liên quan và thông quan điện tử.

Phát biểu tại cuộc họp, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đánh giá cao Bộ Tài chính, các Tổng cục Thuế, Hải quan và Kho bạc Nhà nước đã chủ động, tích cực cải cách thủ tục hành chính và cho rằng đây là tiến bộ lớn, là bước tiến tốt, tương đối toàn diện về phương thức, cách làm của ba ngành nhằm tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, phục vụ phát triển kinh tế xã hội.

Tuy nhiên, Phó Thủ tướng cũng chỉ ra những bất cập, tồn tại, tiêu cực trong ngành thuế, hải quan, kho bạc khiến cho cộng đồng doanh nghiệp còn phàn nàn, nhất là doanh nghiệp nhỏ và vừa, môi trường đầu tư có tiến bộ nhưng mới ở mức trung bình, tình trạng gian lận thương mại, thất thu thuế còn xảy ra, thể chế chính sách, đạo đức công vụ, cơ sở hạ tầng còn nhiều vấn đề đặt ra.

Phó Thủ tướng cho rằng cải cách là một quá trình cần có quyết tâm với ý thức chính trị rất cao, Bộ Tài chính cần tiếp tục hoàn thiện thể chế, thủ tục, chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiếp tục đổi mới hệ thống hải quan, thuế, kho bạc một cách toàn diện, bao gồm cả việc hiện đại hóa phương tiện, cải cách thủ tục, áp dụng công nghệ thông tin và đội ngũ cán bộ.

Phó Thủ tướng chỉ đạo tiếp tục thực hiện Quyết định 263/QĐ-TTg trên các lĩnh vực thủ tục thuế, hải quan, công bố kết quả các dự án thực thi, đánh giá mạnh mẽ tác động của thủ tục trước khi ban hành, chủ động xây dựng kế hoạch kiểm tra, đẩy mạnh môi trường làm việc qua mạng, môi trường làm việc phải thân thiện hơn với người dân, có biện pháp thu nhận kiến nghị phản ánh của người dân để xử lý.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu các cơ quan thuế, hải quan tiếp tục tăng cường công tác đối thoại doanh nghiệp, triển khai hiệu quả mô hình một cửa, công khai, minh bạch thủ tục để người dân, doanh nghiệp tiếp cận, giám sát.

Bộ Tài chính cần thực hiện tốt quy định luân chuyển cán bộ làm việc ở các khu vực nhạy cảm, dễ xảy ra tiêu cực, đồng thời tăng cường xử lý nghiêm cán bộ nhũng nhiễu, tiêu cực.

Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Tư pháp tiếp tục đôn đốc các bộ ngành thực thi phương án đơn giản hóa, trao đổi trực tiếp với Bộ Tài chính và Hội đồng tư vấn cải cách thủ tục hành chính về những tồn tại đã phát hiện để đề xuất cắt giảm những thủ tục không cần thiết, không phù hợp...

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam và Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ phối hợp chặt chẽ với cộng đồng doanh nghiệp phát hiện các vướng mắc, khó khăn liên quan đến thủ tục trong các lĩnh vực thuế, hải quan để tháo gỡ kịp thời, tuyên truyền các doanh nghiệp nói không với gian lận thương mại, gian lận thuế. Để xảy ra thất thu thuế không chỉ có trách nhiệm của ngành thuế mà còn có trách nhiệm của cả ngành công an, quản lý thị trường, hải quan, kế hoạch và đầu tư, Phó Thủ tướng khẳng định.

Phó Thủ tướng cũng đề nghị các cơ quan thông tin đại chúng tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về những kết quả của cải cách cũng như những bất cập của chính sách, phản ánh ý kiến, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp để điều chỉnh kịp thời./.
Chu Thanh Vân (TTXVN)