Ngành thanh tra sẽ tập trung hoàn thành tốt nhiệm vụ thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, phòng, chống tham nhũng, đặc biệt là giải quyết các vụ việc khiếu nại, tố cáo phức tạp, tồn đọng; không để xảy ra sai sót, vi phạm trong quá trình thanh tra.

Đây là nội dung thi đua toàn ngành lập thành tích kỷ niệm 65 năm Ngày thành lập Thanh tra Việt Nam (23/11/1945-23/11/2010) được Tổng Thanh tra Chính phủ Trần Văn Truyền phát động ngày 23/11 tại Hà Nội trong lễ kỷ niệm ngày truyền thống.

Ông Truyền nói toàn ngành cần đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng và hoàn thiện hệ thống pháp luật về thanh tra; đổi mới phương pháp, phong cách chỉ đạo điều hành, cơ quan, đơn vị hoạt động có kỷ cương, nền nếp; chấp hành nghiêm các quy chế, nội quy làm việc, chế độ thông tin báo cáo theo quy định.

Ngành chủ động triển khai chương trình, kế hoạch thanh tra năm 2010 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt với các nhiệm vụ: đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, tiến hành thanh tra có trọng tâm, trọng điểm, kịp thời làm rõ, xử lý các vi phạm, tiêu cực, tham nhũng; giải quyết dứt điểm các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng, giải quyết kịp thời các vụ, việc mới phát sinh, ưu tiên giải quyết các vụ việc liên quan đến nhân sự Đại hội Đảng bộ các cấp.

Thanh tra các cấp tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng ngừa, phát hiện, xử lý và đôn đốc các cấp, các ngành thực hiện Chiến lược Quốc gia về phòng, chống tham nhũng.

Từ đầu năm 2009 đến nay, ngành thanh tra đã tiến hành hơn 10.000 cuộc thanh tra, kết thúc trên 8.000 cuộc, phát hiện nhiều sai phạm, yếu kém trong quản lý nhà nước, quản lý kinh tế-xã hội với tổng giá trị sai phạm về kinh tế trên 20.000 tỷ đồng, 1.370ha đất, 150.000 USD; kiến nghị thu hồi hơn 1.700 tỷ đồng, 1.157 ha đất, 150.000 USD.

Ngành kiến nghị các cơ quan chức năng tiếp tục xem xét, xử lý số tiền sai phạm giá trị gần 16.000 tỷ đồng; loại ra khỏi giá trị quyết toán gần 350 tỷ đồng; đề nghị xử lý hành chính 541 tập thể và 1.822 cá nhân; chuyển điều tra, xử lý hình sự 45 vụ, 75 người.

Thanh tra các cấp đã kiểm tra, rà soát các vụ việc khiếu nại, tố cáo tồn đọng kéo dài, nâng cao trách nhiệm và hiệu quả công tác tiếp dân, xử lý đơn thư, giúp chính quyền các cấp xử lý 174.800 đơn thư và xem xét, giải quyết 43.300 vụ việc khiếu nại, tố cáo, làm giảm đáng kể số vụ việc khiếu nại, tố cáo ở nhiều địa bàn, địa phương.

Đồng thời, ngành tổ chức nhiều cuộc kiểm tra, thanh tra trách nhiệm, từng bước hoàn thiện thể chế, hướng dẫn thực hiện các giải pháp phòng ngừa, xử lý, động viên, phát huy sức mạnh toàn xã hội và tạo sự ủng hộ của cộng đồng quốc tế trong hoạt động phòng, chống tham nhũng./.

(TTXVN/Vietnam+)