Thứ Năm, Tháng Giêng 17/01/2019

Bí ẩn mùi đàn ông

Đời sống

Bí ẩn mùi đàn ông

Mùi thân thể đàn ông dù hữu xạ tự nhiên thơm hay có “với cay nồng của muối”, mùi “ngai ngái”… thì tất cả cũng đều rất đặc trưng.

Chủ đề nổi bật