Công nhân Công ty TNHH MTV xây lắp điện 2 đang hoàn thiện căng dây lấy độ võng khoảng néo cuối cùng trước khi đóng điện. (Ảnh: Mai Phương/Vietnam+)

Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) vừa hoàn thành đóng điện đoạn tuyến 220kV cuối cùng từ Ba Đồn đến Đồng Hới thuộc công trình đương dây 220kV Vũng Áng-Ba Đồn-Đồng Hới và nối lại liên kết lưới điện 220kV giữa miền Bắc với miền Trung đã được cắt điện cô lập từ ngày 29/11/2015.

Theo ông Nguyễn Đức Tuyển - Giám đốc CPMB, việc thi công hoàn thành công trình đường dây 220kV Vũng Áng-Ba Đồn-Đồng Hới tiềm ẩn rất nhiều yếu tố có khả năng gây ảnh hưởng đến tiến độ của dự án với khối lượng thi công trong thời gian cắt điện rất lớn.

Tuy nhiên, ​Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung đã hoàn thành đóng điện đưa vào vận hành đoạn tuyến 220kV Formosa-Ba Đồn vào ngày 9/1 (vượt tiến độ 15 ngày của chiến dịch nước rút 63 ngày đêm) và đóng điện đưa vào vận hành đoạn tuyến 220kV Ba Đồn-Đồng Hới vào ngày 17/1 (vượt tiến độ 14 ngày của chiến dịch nước rút 63 ngày đêm).

Công trình đường dây 220kV Vũng Áng-Ba Đồn-Đồng Hới đi qua địa bàn thị xã Kỳ Anh (Hà Tĩnh) và các huyện Quảng Trạch, Bố Trạch và thành phố Đồng Hới (Quảng Bình) có tổng chiều dài 84,6km. Đây là dự án cấp bách theo Quyết định số 897/TTg-KTN ngày 16/6/2014 của Thủ tướng Chính phủ.

Đường dây đưa vào vận hành sẽ tăng cường liên kết mạnh lưới điện 220kV Bắc-Trung với công suất truyền tải tăng thêm từ 300-400MW.

Dự án do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia làm chủ đầu tư và Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung thay mặt chủ đầu tư quản lý đầu tư. Các Công ty Truyền tải điện 1 và 2 là đơn vị quản lý vận hành.

Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVN NPT ) cho biết, từ năm 2011 đến năm 2015, EVN NPT đã ký kết tổng số vốn ODA tương đương 1,3 tỷ USD, góp phần quan trọng giúp Tổng công ty huy động đủ vốn đầu tư các dự án lưới điện truyền tải trong giai đoạn 5 năm vừa qua cũng như trong giai đoạn sắp tới.

Riêng trong năm 2015, Tổng công ty đã hoàn tất thủ tục thu xếp vốn và đàm phán kỹ thuật khoản vay Phân kỳ 3 vay vốn đồng tài trợ của Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) và Ngân hàng Tái thiết Đức (KfW), tương đương 304,29 triệu USD; triển khai công tác thu xếp khoản vay Phân kỳ 4 vay vốn ADB, tương đương 340 triệu USD.

Tổng công ty cũng làm việc với Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) để sử dụng nguồn vốn dư tương đương 38 triệu USD; làm việc với đối tác KfW về chuẩn bị khoản vay mới 95 triệu euro cho dự án “Lưới điện thông minh - Hiệu quả truyền tải điện” - giai đoạn 2; ký hiệp định vay Khoản vay 3 lưới điện đồng bộ Trung tâm nhiệt điện Thái Bình, tương đương 86 triệu USD./.