Vào lúc 3 giờ 30 ngày 2/3 tại Trạm biến áp 500 kV Dốc Sỏi, Ban Quản lý dự án các công trình điện miền Trung (CPMB) đã phối hợp với các đơn vị liên quan đóng điện đưa vào vận hành máy biến áp AT1 (500/220/22 kV-600 MVA) và các thiết bị liên quan, hoàn thành dự án nâng công suất trạm biến áp 500kV Dốc Sỏi giai đoạn 1, nâng tổng công suất Trạm lên thành 1.300 MVA.

Việc đóng điện đưa vào vận hành máy biến áp AT1 (500/220/22kV-600 MVA) tại trạm biến áp 500kV Dốc Sỏi sẽ đảm bảo đáp ứng nhu cầu phụ tải ngày càng tăng cao của tỉnh Quảng Ngãi.

Đảm bảo cung cấp điện an toàn và tin cậy cho Nhà máy thép Hòa Phát Dung Quất theo từng giai đoạn; đảm bảo cho lưới điện 220kV và 110kV khu vực vận hành an toàn và tin cậy trong chế độ bình thường và sự cố N-1, từ đó, nâng cao khả năng cung cấp điện phục vụ phát triển kinh tế-xã hội của tỉnh Quảng Ngãi, tăng cường ổn định và linh hoạt trong vận hành lưới điện.

[Tiếp tục giải pháp đảm bảo tiến độ đóng điện đường dây 500kV mạch 3]

Dự án nâng công suất trạm biến áp 500kV Dốc Sỏi do Tổng công ty Truyền tải điện Quốc gia (EVNNPT) làm chủ đầu tư, CPMB thay mặt EVNNPT điều hành quản lý dự án, Công ty Truyền tải điện 2 tiếp nhận quản lý vận hành khi công trình hoàn thành.

Dự án có quy mô lắp mới 1 máy biến áp 500/220/22kV-3x200MVA (máy AT1) vào vị trí dự phòng; tháo dỡ máy biến áp 500/220/35kV- 3x150MVA (máy AT2) hiện hữu và thay thế bằng máy biến áp 3x200MVA; trang bị máy cắt, dao cách 1y, biến dòng điện và biến điện áp 500kV để đấu nối máy biến áp 500kV AT1 vào sơ đồ tứ giác hiện hữu; trang bi thiết bị cho 1 ngăn lộ tổng 220kVđấu nối đến máy biến áp AT1.

Cùng đó, trang bị 7 bộ dao cách ly để hoàn thiện sơ đồ hai hệ thống thanh cái có thanh cái đường vòng phía 110kV; trang bị mới thiết bị cho 1 ngăn lộ 11kV và máy biến áp tự dùng để chuyển đấu nối máy biến áp tự dùng hiện hữu TD32 đang nhận điện từ cuộn 35kV máy biến áp AT2 sang nhận điện từ cuộn 11kV máy biến áp 220kV AT4; khai báo, cập nhật và cấu hình bổ sung hệ thống điều khiển máy tính, SCADA hiện hữu cho các thiết bị lắp mới.

Dự án được xây dựng trong khuôn viên trạm biến áp 500 kV Dốc Sỏi thuộc xã Bình Nguyên, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi./.

 
Đức Dũng (TTXVN/Vietnam+)