Ngày 7/9, Liên hợp quốc khẳng định dòng đầu tư trực tiếp của nước ngoài (FDI) đã phục hồi trên toàn cầu trong năm 2010 và sẽ tăng mạnh vào năm 2011 và 2012.

Nghiên cứu triển vọng đầu tư thế giới, được Hội nghị Liên hợp quốc về thương mại và phát triển (UNCTAD) thực hiện tại 236 công ty xuyên quốc gia (TNC) và 116 cơ quan thúc đẩy đầu tư quốc tế (IPA), nhấn mạnh các TNC và IPA ngày càng lạc quan về môi trường đầu tư quốc tế và triển vọng đầu tư FDI sáng sủa của họ trong năm 2010 và những năm tới.

Mặc dù các TNC và IPA tiếp tục phải đối đầu với những khó khăn ngắn hạn nhưng cuộc khủng hoảng kinh tế 2008-2009 không làm thay đổi về cấu trúc các kế hoạch FDI của họ trong tương lai.

Tuy nhiên, cuộc khủng hoảng đã chuyển các địa bàn trọng tâm đầu tư của các công ty xuyên quốc gia và cơ quan thúc đẩy đầu tư quốc tế từ các nền kinh tế phát triển sang các nền kinh tế đang phát triển và đang trong thời kỳ chuyển đổi.

Các nền kinh tế này phục hồi nhanh sau khủng hoảng và giữ vị trí ngày càng quan trọng trong chiến lược đầu tư của các TNC và IPA. Chín trong 15 địa bàn đầu tư FDI ưu tiên của các TNC và IPA trong 2 năm tới là các nền kinh tế đang phát triển và đang chuyển đổi.

Niềm tin FDI tăng lên và tác động giảm thiểu của khủng hoảng đã khuyến khích các TNC và IPA giữ vững và tăng cường chương trình đầu tư quốc tế, mở ra triển vọng thuận lợi và sáng sủa cho các dòng FDI.

UNCTAD dự báo dòng FDI có thể đạt lần lượt 1200 tỷ USD; 1500 tỷ USD và 2000 tỷ USD trong các năm 2010, 2011 và 2012.

Sự phục hồi của thị trường mua và sáp nhập công ty xuyên quốc gia sẽ là động lực quan trọng của xu thế tăng đầu tư FDI này, đặc biệt là đầu tư “xanh.” Trên cơ sở đó, UNCTAD dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu sẽ đạt 3% trong năm 2010 và 3,2% trong năm 2011./.

(TTXVN/Vietnam+)