Thủy điện Hòa Bình mở cửa xả đáy để giảm mực trên lòng hồ Sông Đà. (Ảnh: Thanh Hải/TTXVN)

Căn cứ vào nhận định của Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia và thực tế hiện nay, thực hiện quy trình vận hành liên hồ chứa trên lưu vực sông Hồng, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đã ban hành Công điện số 43/CĐ-TW chỉ đạo Công ty Thủy điện Hòa Bình đóng một cửa xả đáy hồ Hòa Bình vào 20 giờ ngày 17/8.

Công điện cũng yêu cầu theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ, mực nước thượng, hạ lưu đập, thường xuyên báo cáo về Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai.

[9 giờ ngày 17/8, đóng 1 cửa xả đáy hồ Thủy điện Hòa Bình]

Tùy theo diễn biến mưa lũ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai sẽ có quyết định điều hành trong thời gian tới phù hợp với tình hình thực tế.

17 giờ ngày 17/8, mực nước hồ Thủy điện Hòa Bình ở cao trình 102,06m, lưu lượng đến hồ 5.526 m3/s, tổng lưu lượng xả 5.526 m3/s (gồm lưu lượng qua hai cửa xả đáy và lưu lượng chạy máy phát điện)./.