Đồng Nai: Đẩy mạnh phát triển đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước

Đảng bộ tỉnh Đồng Nai xác định đẩy mạnh xây dựng tổ chức đảng trong các DN ngoài nhà nước vừa góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, vừa thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển.

Toàn cảnh Hội thảo. (Ảnh: Báo Đồng Nai)
Toàn cảnh Hội thảo. (Ảnh: Báo Đồng Nai)

Nhiều cấp ủy, chi bộ, đảng bộ trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài (FDI) đã từng bước khẳng định vai trò là hạt nhân chính trị thật sự trong doanh nghiệp.

Một số đảng viên tham gia công tác quản lý, điều hành trong doanh nghiệp, góp phần tích cực vào sự ổn định và phát triển của đơn vị.

Đây là nhận định của Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai Nguyễn Hồng Lĩnh tại Hội thảo khoa học “Công tác xây dựng và phát triển tổ chức đảng, đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước,” do Tỉnh ủy Đồng Nai tổ chức ngày 14/6.

Tham luận tại Hội thảo, Tiến sỹ Trần Thị Thu Thủy, Phó Vụ trưởng Vụ Cơ sở Đảng, Đảng viên, Ban Tổ chức Trung ương cho biết đến ngày 31/12/2023, cả nước có hơn 3.000 tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước.

Đến nay, về cơ bản, tổ chức cơ sở đảng trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước giữ ổn định về mô hình tổ chức. Đa số tổ chức đảng trong doanh nghiệp đã cụ thể hóa nhiệm vụ và xây dựng quy chế làm việc phù hợp đặc điểm của doanh nghiệp.

Dong nai phat trien dang2.jpg
Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh phát biểu khai mạc Hội thảo. (Ảnh: Báo Đồng Nai)

“Tổ chức cơ sở đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước bước đầu thể hiện được vai trò, vị trí trong doanh nghiệp. Những nơi được cấp ủy cấp trên quan tâm chỉ đạo, chủ doanh nghiệp là đảng viên thì có điều kiện thuận lợi để tham gia hoạt động sản xuất, kinh doanh, xây dựng tổ chức đảng và các tổ chức chính trị-xã hội trong doanh nghiệp,” Tiến sỹ Trần Thị Thu Thủy cho biết.

Tại Đồng Nai, theo Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Lĩnh, trên địa bàn bàn tỉnh hiện có 33 khu công nghiệp được thành lập. Hiện có 44 quốc gia và vùng lãnh thổ hoạt động đầu tư tại 31 khu công nghiệp trên địa bàn, với 2.091 dự án.

Mỗi năm, Đồng Nai có trên 3.500 doanh nghiệp đăng ký thành lập mới, đến nay, có 52.765 doanh nghiệp đăng ký hoạt động, với gần 1 triệu lao động đang làm việc.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh cho rằng trước sự lớn mạnh không ngừng của kinh tế tư nhân, phát triển tổ chức đảng trong khu vực này rất cần thiết, đóng vai trò tích cực vào việc định hướng, tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp phát triển bền vững.

Việc chú trọng công tác xây dựng tổ chức đảng và đảng viên trong các doanh nghiệp ngoài nhà nước của Đảng bộ tỉnh Đồng Nai vừa góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng, vừa thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển, bảo đảm cho các doanh nghiệp hoạt động theo đúng đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; được cộng đồng doanh nghiệp đánh giá cao và ngày càng thu hút các doanh nghiệp đến đầu tư sản xuất, kinh doanh, ông Nguyễn Hồng Lĩnh nhận định.

Theo Tỉnh ủy Đồng Nai, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, toàn tỉnh đã phát triển 33 tổ chức đảng, kết nạp được 1.044 đảng viên trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước, nâng tổng số tổ chức đảng trong doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước lên gần 200 tổ chức, với hơn 4.000 đảng viên, chiếm 4,7% so với tổng số đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh.

Bên cạnh đó, Tỉnh ủy Đồng Nai thẳng nhìn nhận, hiện nay, còn không ít chủ doanh nghiệp và người lao động trong doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp FDI nhận thức chưa đầy đủ về việc thành lập các tổ chức đảng, Công đoàn, Đoàn thanh niên trong doanh nghiệp.

Không ít chủ doanh nghiệp có sự e ngại, chưa thống nhất cao việc xây dựng, phát triển tổ chức đảng, tổ chức chính trị-xã hội và kết nạp đảng viên tại doanh nghiệp.

Quần chúng là người lao động trong các doanh nghiệp ngoài khu vực nhà nước chủ yếu làm việc theo ca, kíp, ít có thời gian dành cho hoạt động đảng, hoạt động chính trị-xã hội, chủ yếu là ngoài giờ, từ đó, tạo nên tâm lý e ngại với việc vào Đảng.

Phó Giáo sư-Tiến sỹ Vũ Văn Phúc, Phó Chủ tịch Hội đồng Khoa học các cơ quan Đảng Trung ương, nguyên Tổng Biên tập Tạp chí Cộng sản cho rằng, cần thành lập các Ban Chỉ đạo tăng cường công tác xây dựng Đảng, các đoàn thể nhân dân trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước từ cấp tỉnh đến quận, huyện, thị xã.

Xác định rõ trách nhiệm củng cố, xây dựng, phát triển tổ chức đảng và các đoàn thể trong doanh nghiệp trước hết thuộc về các Huyện ủy, Quận ủy, Thị ủy, Thành ủy thuộc tỉnh, đảng ủy khối doanh nghiệp, đảng ủy khu công nghiệp, khu chế xuất.

Dong nai phat trien dang3.jpg
Ông Nguyễn Cao Cường, Bí thư Đảng ủy Khối Doanh nghiệp trình bày tham luận tại hội thảo. (Ảnh: Báo Đồng Nai)

Xác định trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền đối với việc xây dựng tổ chức đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp.

“Đối với những doanh nghiệp chưa có đảng viên, cấp ủy cấp trên nơi doanh nghiệp đứng chân cần có kế hoạch cụ thể để phân công cấp ủy viên, đảng viên có kinh nghiệm, phối hợp với các đoàn thể trong doanh nghiệp để phát hiện, bồi dưỡng, tạo nguồn phát triển Đảng; chú trọng xây dựng đội ngũ lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp và cán bộ chủ chốt của tổ chức chính trị-xã hội,” Phó Giáo sư-Tiến sỹ Vũ Văn Phúc đề nghị.

Ông cũng cho rằng cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và kiện toàn tổ chức đảng ở doanh nghiệp như thế nào để góp phần củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu quả hoạt động thực tiễn của tổ chức đảng và đảng viên trong môi trường sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.

Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai yêu cầu các tổ chức đảng, đơn vị, địa phương chỉ rõ khó khăn, thuận lợi trong việc xây dựng, tổ chức hoạt động, thể hiện vai trò, trách nhiệm của tổ chức đảng và đảng viên trong doanh nghiệp; giới thiệu kinh nghiệm hay, việc làm tốt trong xây dựng và hoạt động của tổ chức đảng, từ công tác bồi dưỡng kết nạp, phân công đảng viên, việc sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp đến chăm lo, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của người lao động mà tổ chức đảng tham gia.

Các tổ chức đảng cần đổi mới nội dung, phương thức hoạt động và kiện toàn tổ chức đảng ở doanh nghiệp để góp phần củng cố, nâng cao năng lực lãnh đạo, hiệu quả hoạt động thực tiễn của tổ chức đảng và đảng viên trong môi trường sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp thời gian tới./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục