Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai Trần Minh Phúc, Trưởng Ban đổi mới và phát triển doanh nghiệp tỉnh cho biết hiện nay các Tổng công ty Nhà nước trên địa bàn tỉnh đã hoàn thành đề án tái cơ cấu dưới sự hướng dẫn của các bộ, ngành Trung ương.

Bốn doanh nghiệp nằm trong chương trình tái cơ cấu doanh nghiệp Nhà nước tại Đồng Nai gồm: Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Dofico); Tổng công ty Tín Nghĩa; Tổng công ty Phát triển khu công nghiệp Sonadezi và Công ty Donafoods.

Hiện tại, sau nhiều góp ý từ phía các bộ, cả bốn đề án của bốn doanh nghiệp trên đã hoàn tất. Trong đó, các nội dung quan trọng như xác định ngành nghề kinh doanh chính và liên quan; lộ trình cổ phần hóa; lộ trình thoái vốn ở các đơn vị thành viên hoạt động không hiệu quả; phương hướng hoạt động đến năm 2015… Nhìn chung, các đề án đều đưa ra được phương án thích hợp nhằm tái cơ cấu để hoạt động tốt hơn.

Đề án tái cấu trúc của Tổng công ty Công nghiệp thực phẩm Đồng Nai (Dofico) đã được xây dựng từ cuối năm 2011 và trình xin ý kiến các bộ, ngành Trung ương, hoàn thiện đề án để triển khai thực hiện. Nhóm ngành nghề kinh doanh chính của Dofico là sản xuất kinh doanh trong các lĩnh vực Công nghiệp-Nông nghiệp-Thương mại-Dịch vụ. Nhóm liên quan đến các ngành nghề chính gồm đầu tư, xây dựng kinh doanh hạ tầng khai thác tài nguyên, sản xuất vật liệu xây dựng và những ngành nghề khác do Ủy ban Nhân dân tỉnh giao.

Đến năm 2015 vốn điều lệ của Tổng Công ty khoảng 4.000 tỷ đồng. Đề án cũng xác định sẽ thoái vốn ở những ngành nghề, lĩnh vực ngoài danh mục ngành nghề chính quy định. Tuy nhiên ở thời điểm hiện nay, việc thoái vốn gắn với việc “bảo toàn vốn” là nhiệm vụ hết sức khó khăn. Tổng công ty đề nghị Ủy ban Nhân dân tỉnh cho ý kiến cụ thể về việc xử lý những doanh nghiệp thành viên lỗ nhiều năm nhưng chưa được giải quyết dứt điểm.

Còn ở Tổng công ty Sonadezi, phương án sửa đổi không khác nhiều so với phương án đã xây dựng trước đây. Ngành nghề chính của Tổng công ty là đầu tư xây dựng, kinh doanh bất động sản công nghiệp và đô thị. Sonadezi cũng sẽ tái cấu trúc nguồn nhân lực đáp ứng với ngành nghề, lĩnh vực mà Tổng công ty sẽ tập trung. Sonadezi cũng có phương án thoái vốn tại các ngành nghề, lĩnh vực không thuộc ngành nghề, lĩnh vực chính của Tổng công ty. Vốn điều lệ của Tổng công ty sẽ được bổ sung nâng lên 2.300 tỷ đồng vào năm 2014.

Về Đề án tái cơ cấu của Donafoods giai đoạn 2011-2015, trên cơ sở lấy ý kiến đóng góp của các bộ, ngành Trung ương, Donafoods đã hoàn thiện phương án tái cơ cấu với việc xác định ngành nghề chính là chế biến nông sản thực phẩm. Trong đó, công ty mẹ sẽ tiến hành cổ phần hóa đến năm 2015 theo đúng lộ trình và Nhà nước sẽ giữ 51% vốn. Về lộ trình thoái vốn, Công ty cổ phần Donafoods Thái Bình sẽ tiến hành thoái vốn xuống còn 30% trong năm nay và sau đó nếu có đối tác sẽ rút hết vốn Nhà nước.

Đối với đề án của Tổng công ty Tín Nghĩa, mặc dù các bộ ngành Trung ương đánh giá cao sự phát triển nhanh chóng của đơn vị trong thời gian vừa qua. Tuy nhiên, Bộ Tài chính đề nghị tổng công ty tái cơ cấu nguồn vốn để đảm bảo quá trình phát triển lành mạnh, bền vững. Trên thực tế, vốn vay của Tổng công ty hiện nay gấp 7 lần vốn tự có. Điều này không đảm bảo an toàn về tài chính./.

Lê Hiền (TTXVN)