Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Chiều 3/11, Ủy ban Nhân dân tỉnh Đồng Nai làm việc với các sở, ngành, địa phương để bàn bạc, thống nhất danh mục các dự án cần thu hồi đất, danh mục các dự án có sử dụng đất lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng năm 2016.

Theo Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai, năm 2016, các ngành, địa phương trong tỉnh đề xuất thu hồi gần 1.700ha để triển khai 125 dự án. Số đất trên đa phần được dùng để thực hiện việc xây dựng trụ sở cơ quan Nhà nước, xây dựng kết cấu hạ tầng kỹ thuật, xây dựng công trình công cộng phục vụ sinh hoạt chung, xây dựng khu đô thị, khu dân cư mới…

Địa phương có nhiều dự án nhất là thị xã Long Khánh (26 dự án), tiếp theo là huyện Long Thành (17 dự án), thành phố Biên Hòa (16 dự án). Tại huyện Nhơn Trạch chỉ có 2 dự án, huyện Cẩm Mỹ có 3 dự án.

Ngoài ra, năm 2016, tại Đồng Nai, 9 dự án có sử dụng đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ, đất rừng đặc dụng. Lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai cho rằng, 9 dự án này đã được Sở xem xét và nhận thấy, số diện tích đất trồng lúa, đất rừng phòng hộ phải thu hồi không nhiều (trên 3,6ha), việc triển khai các dự án này là cần thiết, phục vụ quá trình phát triển kinh tế, xã hội của địa phương.

Theo thống kê của Sở Tài nguyên và Môi trường Đồng Nai, hiện Đồng Nai có trên 700 dự án đang triển khai với diện tích khoảng 8.500ha. Thời gian qua, Sở đã phối hợp cùng các đơn vị kiểm tra, rà soát và loại bỏ nhiều dự án không có tính khả thi, qua đó làm giảm số dự án “treo” trên địa bàn tỉnh./.