Theo Sở Lao động-Thương binh và Xã hội tỉnh Đồng Nai, năm 2013, tỉnh phấn đấu giải quyết việc làm mới cho 90.000 lao động và nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề lên 46%.

Ông Lâm Duy Tín, Phó Giám đốc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội Đồng Nai, cho biết năm 2013 nhu cầu tuyển dụng lao động có tay nghề ở tỉnh sẽ tăng nhanh.

Một nguyên nhân quan trọng là do năm 2012, thu hút đầu tư nước ngoài tại Đồng Nai vẫn đạt được những kết quả tương đối khả quan.

Đặc biệt, Nhật Bản đã đầu tư trên 600 triệu USD vào gần 20 dự án (nâng tổng số dự án của Nhật tại Đồng Nai lên hơn 140 dự án).

Đây là tín hiệu đáng mừng, bởi số lượng dự án tăng cũng đồng nghĩa với nhu cầu cần một nguồn lực lao động lớn có tay nghề và cơ hội tìm việc của người lao động sẽ tăng lên rõ rệt, đặc biệt là lao động có tay nghề, chuyên môn kỹ thuật.

Trong năm 2012, nhiều chỉ tiêu quan trọng trong đào tạo nghề và giải quyết việc làm của tỉnh Đồng Nai đã đạt và vượt kế hoạch đề ra.

Tỉnh đã giải quyết việc làm cho trên 92.000 người, đạt trên 102% kế hoạch; phát triển thêm 3 cơ sở dạy nghề, nâng tổng số cơ sở dạy nghề toàn tỉnh hiện nay là trên 70 cơ sở và nâng tỷ lệ lao động qua đào tạo nghề đạt trên 44% tổng số lao động của tỉnh.

Toàn tỉnh đã có 55.400 người tốt nghiệp các khóa đào tạo nghề; trong đó, cao đẳng là 2.100 người, trung cấp 3.300 người, sơ cấp nghề và dạy nghề thường xuyên là 50 ngàn người./.

Lê Hiền (TTXVN)