Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai cho biết, 6 tháng đầu năm 2017 đã có 88 dự án đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) được tỉnh cấp phép đầu tư và điều chỉnh tăng vốn.

Tổng số vốn đầu tư FDI trong 6 tháng là 640 triệu USD, đạt 64% kế hoạch năm 2017; trong đó, 37 dự án cấp mới; 51 dự án điều chỉnh vốn.

Theo Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai, các dự án được cấp phép và điều chỉnh vốn đều là những dự án công nghệ cao, sử dụng lao động có tay nghề, dự án sản xuất công nghiệp hỗ trợ và thân thiện với môi trường. Những dự án này đều phù hợp với chủ trương thu hút đầu tư có chọn lọc và ưu tiên dự án có công nghệ cao của tỉnh Đồng Nai trong những năm gần đây.

[Thành phố Hồ Chí Minh thu hút 2,15 tỷ USD vốn FDI trong 6 tháng]

Phần lớn các dự án đầu tư vào Đồng Nai trong 6 tháng đầu năm 2017 đến từ các quốc gia như Hàn Quốc, Nhật Bản, Singapore, Đức, British Virgin Islands…

Điển hình như một số dự án như, dự án Công ty Trách nhiệm hữu hạn Pou Phong Việt Nam (British Virgin Islands) với vốn đầu tư đăng ký 55 triệu USD. Dự án Công ty Trách nhiệm hữu hạn Powerknit Việt Nam (British Virgin Islands) vốn đầu tư đăng ký 60 triệu USD. Dự án Công ty cổ phần Chang Hae Việt Nam (Hàn Quốc) với vốn đầu tư đăng ký tăng thêm 20 triệu USD.

Dự án Công ty Trách nhiệm hữu hạn Full way (Marshall) với vốn đầu tư đăng ký tăng thêm trên 30 triệu USD. Dự án Công ty Trách nhiệm hữu hạn sợi Long Thái Tử (Hàn Quốc) với vốn đầu tư đăng ký tăng thêm trên 50 triệu USD…

Sở Kế hoạch và Đầu tư Đồng Nai cho biết, đến nay trên địa bàn tỉnh Đồng Nai có 1.703 dự án FDI với tổng vốn đầu tư gần 31 tỷ USD, trong đó, số dự án còn hiệu lực là 1.286 tương ứng tổng vốn 26,1 tỷ USD; 417 dự án thu hồi tổng vốn 4,8 tỷ USD.

Các dự án FDI tại Đồng Nai thuộc các nhà đầu tư đến từ 45 quốc gia và vùng lãnh thổ; trong đó, đứng đầu là Hàn Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Nhật Bản./.