Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Theo thông tin từ Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai, 3 tháng đầu năm, tổng vốn đăng ký cấp mới và tăng vốn của các dự án FDI (tính đến ngày 18/3/2016) là 488 triệu USD, tăng 311% so với cùng kỳ năm 2015, đạt 48,8% kế hoạch năm; trong đó, tỉnh cấp mới 21 dự án với tổng vốn 190,5 triệu USD và 21 dự án tăng vốn với tổng vốn tăng thêm 297,4 triệu USD.

Các dự án FDI lớn đó là dự án Công ty trách nhiệm hữu hạn Ssang Jung Vina của Nhật Bản tại khu công nghiệp Long Đức sản xuất bao bì carton từ nguyên liệu giấy với vốn đầu tư đăng ký 24 triệu USD; dự án Công ty trách nhiệm hữu hạn Samshin Vina của Nhật Bản tại khu công nghiệp Long Đức sản xuất máy móc thiết bị với vốn đầu tư đăng ký 26 triệu USD.

Dự án Công ty trách nhiệm hữu hạn Shing Mark Vina của British Virgin Islands tại khu công nghiệp Bàu Xéo đăng ký tăng thêm 100 triệu USD; dự án Công ty trách nhiệm hữu hạn Dong-IL Việt Nam của Hàn Quốc tại khu công nghiệp Long Thành đăng ký tăng thêm 51 triệu USD.

Đạt được kết quả trên là do trong các năm qua, tỉnh Đồng Nai đã tăng cường công tác xúc tiến đầu tư để giới thiệu về Đồng Nai cùng với việc thực hiện chủ trương, chính sách thu hút đầu tư có chọn lọc.

Nổi bật trong lĩnh vực đầu tư trong 3 tháng đầu năm nay là hầu hết các dự án đều đầu tư vào các khu công nghiệp và phù hợp với chủ trương thu hút đầu tư của tỉnh là các dự án thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ, công nghệ cao... Các dự án đầu tư điều chỉnh đa dạng như chuyển nhượng vốn, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, bổ sung mục tiêu hoạt động sản xuất, thực hiện quyền xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối, mở rộng quy mô dự án, tăng vốn đầu tư và vốn điều lệ...

Các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Đồng Nai thuộc các quốc gia, vùng lãnh thổ châu Á phần lớn vẫn là các dự án của Hàn Quốc, Nhật Bản, Brunei Darussalam, Đài Loan và Trung Quốc; trong đó, có 9 dự án đầu tư Hàn Quốc có tổng vốn đầu tư đăng ký là 17,6 triệu USD và 3 dự án Nhật Bản có tổng vốn đầu tư đăng ký là 27,5 triệu USD.

Các nhà đầu tư Hàn Quốc và Nhật Bản luôn xem Việt Nam là đối tác chiến lược để đầu tư phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh thời gian qua. Số lượng dự án từ hai quốc gia trên liên tục tăng qua các năm gần đây và luôn ở nhóm dẫn đầu về số dự án cũng như vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Lũy kế đến ngày 18/3/2016, tỉnh Đồng Nai có 1.577 dự án FDI với tổng vốn đầu tư 28,31 tỷ USD; trong đó, có 1.208 dự án còn hiệu lực với tổng vốn là 23,79 tỷ USD; 369 dự án bị thu hồi với số vốn 4,52 tỷ USD.

Các dự án đầu tư FDI của các nhà đầu tư đến từ 43 quốc gia và vùng lãnh thổ, dẫn đầu là Đài Loan, Hàn Quốc, Nhật Bản./.