Trong hai ngày 26 và 27/10, tại thành phố Đà Nẵng, Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản tổ chức Hội nghị khu vực "Đồng quản lý nghề cá quy mô nhỏ tại Việt Nam'' với sự tham gia của đại diện các Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, các đơn vị thuộc hệ thống khai thác và bảo vệ nguồn lợi thuỷ sản trên toàn quốc cùng các chuyên gia trong và ngoài nước.

Tại hội nghị, các chuyên gia, các nhà quản lý trình bày nhiều tham luận tập trung vào chủ đề “Đồng quản lý nghề cá quy mô nhỏ tại Việt Nam”, trong đó đồng quản lý được coi như là sự phối hợp giữa ngư dân và chính quyền địa phương trong việc chia sẻ trách nhiệm về quyền hạn trong quản lý nghề cá.

Hội nghị giới thiệu tổng quan quản lý nghề cá tại Việt Nam; lịch sử phát triển đồng quản lý nghề cá tại Việt Nam; dự thảo hướng dẫn Đồng quản lý nghề cá quy mô nhỏ tại Việt Nam; trao quyền khai thác thuỷ sản cho tổ chức ngư dân, xây dựng mô hình Đồng quản lý nghề cá dựa vào cộng đồng ở phá Tam Giang-Cầu Hai.

Hội nghị còn giới thiệu về quản lý nghề cá ven biển tại các nước ven biển nhiệt đới; điều kiện để thực hiện thành công đồng quản lý nguồn lợi ven bờ: bài học kinh nghiệm từ châu Á, châu Phi và Caribe...

Các tham luận đã nêu cái nhìn tổng quan, hiệu quả từ việc đồng quản lý nghề cá quy mô nhỏ, từ đó có thể áp dụng vào Việt Nam, đem lại kết quả tích cực.

Ông Vũ Văn Tám, Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn cho biết, đồng quản lý một cách có hiệu quả sẽ đem lại những lợi ích to lớn cho cộng đồng ngư dân như: giảm xung đột giữa những ngư dân; tăng sản lượng đánh bắt và tăng thu nhập; duy trì và tạo sinh kế; cung cấp thông tin và cải thiện kỹ năng ra quyết định hiệu quả hơn; tăng cường quyền hợp pháp trong quán lý nghề cá.

Từ đó, các cơ quan chức năng có cái nhìn toàn diện và thực tiễn hơn để có những chính sách phù hợp, tạo thuận lợi cho cá nhân, tổ chức trong việc quản lý và khai thác nguồn lợi thuỷ sản, điều này cũng phù hợp với chủ trương cải cách hành chính của Chính phủ.

Hội nghị là dịp để các cá nhân, tổ chức, nhà quản lý và hoạch định chính sách của các nước chia sẻ kinh nghiệm, tiến tới việc khai thác và quản lý nguồn lợi thuỷ sản một cách có hiệu quả hơn./.